Στεφάνου: Η ΕΕ δεν θέλει, ούτε και μπορεί να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ στο κυπριακό