Ζήτησε χρονοδιαγράμματα για αναδόμηση συνοικισμών στον Στρόβολο η Επ. Προσφύγων