Διαφωνεί με την πρόταση νόμου για τις εκποιήσεις ο Σύνδεσμος Τραπεζών