Μαζικά στους δρόμους οι Γάλλοι κατά Μακρόν και ασφαλιστικού