Ιστορίες κάτω από τα ερείπια: Εκεί που τελειώνει ο θάνατος, αρχίζει η ζωή