Φυλακές: Καθυστέρηση στην αναβάθμιση του συστήματος απενεργοποίησης κινητών