Κιβωτός: «Μυστήριο» με τη διαμονή του πατέρα Αντωνίου