«Το παιδί μου θέλει να ζήσει»: Η αποδοχή κι η στήριξη της μητέρας του Δημήτρη