Αρχίζει διερεύνηση μετά τις καταγγελίες για μη αδειοδοτημένα φάρμακα στην αγορά