Καρδιολόγοι στο ΓεΣΥ: Δικαιούχοι, ραντεβού και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε