Διόδια στους κυπριακούς δρόμους: Τι τελικά ισχύει και πώς απαντά το Υπουργείο