Αυτές είναι οι τέσσερις προτεραιότητες που θέτει ο Υπουργός Εσωτερικών