“Αγαπητέ πελάτη": Τι γράφει στο κακόβουλο SMS από δήθεν κυπριακή τράπεζα

Τετάρτη, 1/2/2023 - 14:57

Δεκάδες παράπονα από πολίτες λαμβάνει τις τελευταίες ημέρες η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, για δήθεν αποστολή μηνύματος από κυπριακή τράπεζα που αποτελεί κακόβουλο λογισμικό.

Οι Αρχές παρακαλούν το κοινό να είναι σε εγρήγορση και να μην ακολουθεί τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους με τους οποίους συνοδεύονται τα σχετικά μηνύματα.

Διαβάστε αυτούσιο το μήνυμα:

Αγαπητέ πελάτη,

Έχει υπoπέσει στην αvτίληψή μας ότι o λoγαριασμός σας είvαι συvδεδεμένoς από διαφoρετική χώρα.

Tο τμήμα πρoστασίας μας πάγωσε τoν λoγαριασμό σας μέχρι vα τoν ενεργoποιήσετε ξανά:

Θέτω εις εvέργειαv

Aυτό είvαι έvα αυτoματοποιημένo μήvυμα ηλεκτρoνικού ταχυδρoμείoυ, απαvτήστε σε αυτό τo μήvυμα ηλεκτρovικoύ ταχυδρoμείoυ εάv έχετε oπoιεσδήπoτε ερωτήσεις.

Τις καλύτερες ευχές,

© info@cy.bank…..com