Αμβλώσεις και το πνεύμα του νόμου: Πότε είναι νόμιμες και υπό ποιες προϋποθέσεις

Κυριακή, 29/1/2023 - 16:40
ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΑΠΙΑ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

Πολυάριθμα είναι τα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές σχετικά με την υπόθεση πρόκλησης θανάτου εμβρύου  που συγκλονίζει την Κύπρο από το απόγευμα της Πέμπτης.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης, νεαρό ζεύγος μετέβη στο ΤΑΕΠ του ΓΝ Πάφου με αφόρητους πόνους και ακατάσχετη αιμορραγία από τη νεαρή, με την ίδια να λέει στους γιατρούς ότι έλαβε φαρμακευτικό σκεύασμα για να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε. Η νεαρή νοσηλεύεται υπό φρούρηση, ο 26χρονος συνελήφθη. Η Αστυνομία διερευνά το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου εμβρύου διερευνούν οι αστυνομικές αρχές εναντίον 26χρονου και 23χρονης από την Ινδία. Στο επίκεντρο των αστυνομικών ερευνών είναι το πως το ζεύγος κατάφερε να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο φαρμακευτικό σκεύασμα, το πόσο μηνών ήταν το έμβρυο που αποβλήθηκε από τη γυναίκα καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν τους δύο στη συγκεκριμένη ενέργεια.

Με αφορμή την υπόθεση αυτή, ας δούμε τι ισχύει για τις αμβλώσεις στην Κύπρο, πότε είναι νόμιμες και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Χάπια και κατεχόμενα

Πέραν των νόμιμων αμβλώσεων, είναι γνωστό ότι διενεργούνται και παράνομες αμβλώσεις, δηλαδή σε άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Άλλη μια μέθοδος είναι το χάπι της άμβλωσης το οποίο διαθέτουν μερικοί γιατροί, την ώρα που δεν είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο φαρμάκων. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μεταβαίνουν στα κατεχόμενα είτε για την φαρμακευτική, είτε για την επεμβατική μέθοδο.

Τι λέει ο νόμος

Προμήθεια φαρμάκων ή οργάνων για άμβλωση

Όποιος εφοδιάζει παράνομα ή προμηθεύει ο,τιδήποτε σε άλλο, ο οποίος γνωρίζει ότι αυτό σκοπεύεται να χρησιμοποιηθεί παράνομα για να επιφέρει αποβολή σε γυναίκα που κυοφορεί ή όχι, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων.

Απόπειρα άμβλωσης από κυοφορούσα γυναίκα

Γυναίκα που κυοφορεί ή όχι, η οποία με σκοπό να επιφέρει αποβολή στον εαυτό της, παίρνει παράνομα δηλητήριο ή άλλο επιβλαβές πράγμα, ή χρησιμοποιεί βία οποιουδήποτε είδους ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ή επιτρέπει να χορηγηθεί σε αυτή ή να χρησιμοποιηθεί πάνω της ο,τιδήποτε από τα αναφερόμενα πιο πάνω, είναι ένοχη κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά χρόνων.

Απόπειρα άμβλωσης

Όποιος, με σκοπό να επιφέρει αποβολή σε οποιαδήποτε γυναίκα, που κυοφορεί ή όχι, χορηγεί παράνομα σε αυτή ή προκαλεί ώστε αυτή να πάρει δηλητήριο ή άλλο επιβλαβές πράγμα ή χρησιμοποιεί βία οποιουδήποτε είδους, ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση δεκατεσσάρων χρόνων.

Πότε είναι νόμιμη η άμβλωση

Μόνο ο ιατρικός τερματισμός της εγκυμοσύνης θεωρείται νόμιμος στην Κύπρο και αυτός υπό προϋποθέσεις.

(1) Παρά τις διατάξεις των άρθρων 167, 168 και 169, κανένα πρόσωπο δεν θα θεωρείται ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται από αυτά, όταν η εγκυμοσύνη τερματίζεται με τη συναίνεση της εγκύου από ιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου, όλων εγγεγραμμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου, σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα και εφόσον συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Δεν έχουν συμπληρωθεί δώδεκα (12) εβδομάδες εγκυμοσύνης·

(β) η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης ενήλικης ή ανήλικης ή σεξουαλικής κακοποίησης γυναίκας με νοητική αναπηρία ή αιμομιξίας και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα (19) εβδομάδες εγκυμοσύνης και νοουμένου ότι δηλώσει ενυπόγραφα ενώπιον του ιατρού ότι η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης ή αιμομιξίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η έγκυος είναι ανήλικη την πιο πάνω δήλωση υπογράφει και ένας από τους γονείς ή αυτός που έχει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η έγκυος είναι γυναίκα με νοητική αναπηρία, αντί της εγκύου την πιο πάνω δήλωση υπογράφει μόνο ο ένας από τους γονείς ή αυτός που έχει την επιμέλεια του προσώπου της γυναίκας με νοητική αναπηρία·

(γ) κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου ιατρού εγγεγραμμένου με βάση τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου σύμφωνα με την οποία παρουσιάζονται, με σύγχρονα μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη γέννηση νεογνού με παθολογικά προβλήματα·

(δ) κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιου ιατρού εγγεγραμμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής Ιατρών Νόμου ότι υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή της εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας αυτής:

Νοείται ότι, αν στις πιο πάνω περιπτώσεις η έγκυος είναι ανήλικη ή γυναίκα με νοητική αναπηρία, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή αυτού που έχει την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης ή της γυναίκας με νοητική αναπηρία.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος “ανήλικη” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο “παιδί”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικό) Νόμο.