Ελεγκτική: Στην Αστυνομία η υπόθεση της εταιρείας για τα "ανύπαρκτα" rapid test

Πέμπτη, 22/4/2021 - 13:25
Μικρογραφία

Στην Αστυνομία έχει προσφύγει το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι ιδιωτική εταιρεία που διενεργεί rapid test φέρεται να προέβαλε οικονομικές απαιτήσεις από τα κρατικά ταμεία για εξετάσεις ανίχνευσης αντιγόνου που δεν διενήργησε. Η Ελεγκτική Υπηρεσία διερεύνησε συγκεκριμένες καταγγελίες πολιτών που ανέφεραν ότι το όνομα τους περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εξεταζόμενων προσώπων, ενώ οι ίδιοι δεν υποβλήθηκαν σε rapid test.

'Οπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα "από τη διερεύνηση μιας τέτοιας καταγγελίας, το Υπουργείο Υγείας, εφαρμόζοντας όπως μας πληροφόρησε ενδελεχείς και σε βάθος ελέγχους όλων των κατατεθειμένων αρχείων που υπέβαλλαν, ως είχαν υποχρέωση οι ανάδοχοι, προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία συγκεκριμένου αναδόχου/παρόχου υπηρεσιών διενέργειας των εν λόγω τεστ, ενώ αποτάθηκε και στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για γνωμάτευση για λήψη περαιτέρω μέτρων εναντίον του."

"Εισηγηθήκαμε όπως εφαρμοσθούν αυστηροί έλεγχοι και δικλείδες ασφαλείας κατά τις πληρωμές των υπηρεσιών που παρέχονται από τις κινητές μονάδες δειγματοληψίας. Παρόμοιες εισηγήσεις είχαν γίνει από την Υπηρεσία μας και είχαν υιοθετηθεί από το ΥΥ για τις πληρωμές των μοριακών εξετάσεων για COVID-19 (σχετική είναι η Ειδική Έκθεση της Υπηρεσίας μας με αρ. ΥΠΥΓ/01/2020), για αποφυγή πληρωμής εξετάσεων που δεν έχουν διενεργηθεί, και είχαν γίνει ανάλογες και σημαντικές αποκοπές."

Την ίδια ώρα, η Ελεγκτική Υπηρεσία διερεύνησε καταγγελίες από πολίτες ότι τους είχαν σταλεί πέραν του ενός αποτελέσματος στο κινητό τους τηλέφωνο ή, ενώ δεν είχαν κάνει καθόλου εξέταση, λάμβαναν αποτελέσματα στο κινητό τους, στάλθηκαν στο Υπουργείο Υγείας/ΔΑΠ για διερεύνηση.

Όπως μας πληροφόρησε το ΥΥ, κατά τις διερευνήσεις των περιστατικών αποστολής μηνύματος χωρίς τη διενέργεια τεστ, εντοπίστηκε ότι είχε γίνει λανθασμένη καταγραφή τηλεφώνου και, ως εκ τούτου, το μήνυμα λαμβανόταν από άλλο παραλήπτη και όχι το άτομο που διενήργησε το τεστ. Επίσης, εντοπίστηκαν έλεγχοι σε ανήλικα άτομα ή άτομα ΑΜΕΑ σε στέγες, για τα οποία καταγραφόταν ο αριθμός του γονέα/κηδεμόνα. Επειδή η διαδικασία της καταγραφής του τηλεφώνου είναι σε έντυπο εξέτασης και, ακολούθως γίνεται μεταφορά του αριθμού σε ηλεκτρονικό αρχείο και μαζική αποστολή μηνυμάτων, υπάρχει η πιθανότητα λανθασμένης μεταφοράς των αριθμών.

Ο Εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Μάριος Πετρίδης ανέφερε στην εκπόμπή Alpha Eνημέρωση ότι ελέγχθηκαν συνολικά δώδεκα διαγωνισμοί εν καιρώ πανδημίας για τα rapid test, εκ των οποίων οι εννέα έγιναν με τη μέθοδο της απευθείας διαπραγμάτευσης, με βάση κατεπείγουσα ανάγκη

"Κατακυρώθηκαν συνολικά  3.491.000 τεστ με το συνολικό ποσό €9.182.590. Έχουν πάρει αυτό το ποσό πέντε διαφορετικές εταιρείες σε ποσοστό από 13% μέχρι 27% του συνολικού ποσού. Σε γενικές γραμμές το Υπουργείο Υγείας έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες της σχετικής νομοθεσίας σε ικανοποιητικό βαθμό."

Σε ότι αφορά εταιρείες που συστάθηκαν το τελευταίο διάστημα και σμμετείχαν στους εν λόγω διαγωνισμούς, ο κύριος Πετρίδης τόνισε ότι μια εταιρεία διαπιστώθηκε ότι είναι εγγραμμένη στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών και δεν διέπεται από οποιεσδήποτε απαγορευτικές ρήτρες για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.