Ετοιμάστηκαν οι νέοι ειδικοί όροι ασφάλειας στην εργασία για ψηλά κτήρια

Παρασκευή, 25/10/2019 - 22:42
Μικρογραφία

Έχουν ετοιμαστεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ειδικοί όροι ασφάλειας και υγείας στην εργασία, που αφορούν στη μελέτη και ανέγερση ψηλών κτηρίων.
 
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι ειδικοί όροι για ψηλά κτήρια βασίζονται στις πρόνοιες της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και η συμμόρφωση με αυτές αποτελεί υποχρέωση του κυρίου του κάθε έργου (ιδιοκτήτη) και των μελετητών και επιβλεπόντων των έργων καθώς και των κατόχων των χώρων των κτηρίων αυτών που χρησιμοποιούνται ως χώροι εργασίας.

Οι όροι αυτοί ισχύουν για κτήρια με ύψος πέραν των 25 μέτρων.