Η Λάρνακα γίνεται «Tsunami Ready» με σύστημα ειδοποίησης και έγκαιρης εκκένωσης

Τετάρτη, 19/6/2024 - 12:55
Μικρογραφία

Η Λάρνακα θα είναι η πρώτη παραθαλάσσια πόλη της Κύπρου, η οποία θα αποκτήσει σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και σχέδιο εκκένωσης για τσουνάμι και θα αναγνωριστεί ως «Tsunami Ready». 

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι «η πόλη επιλέγηκε για συμμετοχή στο πρόγραμμα CoastWAVE το οποίο συντονίζει και χρηματοδοτεί η IOC-UNESCO (Διακυβερνητική Ωκεανoγραφική Επιτροπή της Unesco) με τοπικό συντονιστή το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης».

Προστίθεται πως «η αναγνώριση μιας παραθαλάσσιας κοινότητας ως Tsunami-Ready γίνεται με την έννοια της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας της, μέσω στρατηγικών ευαισθητοποίησης, δημιουργίας σχετικών υποδομών, κατάρτισης σχεδίων δράσης και ετοιμότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση της απώλειας ζωών».

Η Κύπρος, προστίθεται στην ανακοίνωση «συμπορεύεται σ’ αυτή την προσπάθεια με το Δήμο Λάρνακας με άλλες κοινότητες από Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Μάλτα, Ισραήλ, Αίγυπτο και Μαρόκο. Μέχρι στιγμής μόνο δύο παραθαλάσσιες πόλεις της περιοχής Μεσογείου - Βόρειου Ατλαντικού έχουν αναγνωριστεί ως Tsunami-Ready και είναι οι Κάννες και η Αλεξάνδρεια».

Όπως ανακοινώθηκε και από την Unesco, «το 2021 άρχισαν οι σχετικές εργασίες της ομάδας Σεισμολογίας του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, η οποία ηγείται της προσπάθειας για την  ανακήρυξη της Λάρνακας σε πόλη “Tsunami Ready”».

Στη Λάρνακα «πραγματοποιήθηκαν ήδη πολλαπλά σχετικά εργαστήρια με την εμπλοκή των αρμόδιων τοπικών φορέων στο πλαίσιο του CoastWAVE, τα οποία αφορούσαν τις σχεδιαστικές παραμέτρους για τον καθορισμό της ζώνης κινδύνου της πόλης και τη διαμόρφωση σχεδίου εκκένωσης της σε περίπτωση που οι κυπριακές αρχές λάβουν προειδοποίηση για πιθανό επερχόμενο τσουνάμι και κριθεί απαραίτητη η εκκένωση. Έχει επίσης πραγματοποιηθεί η πρώτη άσκηση ετοιμότητας επί χάρτου, ενώ θα ακολουθήσουν και πρακτικές ασκήσεις εκκένωσης με τη συμμετοχή σχολείων και άλλων κρίσιμων ομάδων πληθυσμού».

Σημειώνεται ότι «η Λάρνακα, ως περιοχή, έχει επιλεχτεί για το χαμηλό υψόμετρο και επίπεδη τοπογραφία της (μέγιστη τρωτότητα στο τσουνάμι), την ανάπτυξη και μεγάλη επισκεψιμότητα του παραλιακού μετώπου ολόχρονα και για το γεγονός ότι στο παραλιακό μέτωπο της υπάρχουν εξαιρετικά κρίσιμες υποδομές όπως είναι το αεροδρόμιο. Η Λάρνακα είναι η πρώτη υποψήφια Tsunami-Ready παραθαλάσσια κοινότητα της περιοχής Μεσογείου - Βόρειου Ατλαντικού η οποία χρησιμοποιεί υψηλής ευκρίνειας προσομοιώσεις σε τοπικό επίπεδο για σκοπούς εκπόνησης σχεδίων εκκένωσης».

Οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ετοιμασία της Λάρνακας από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με εκκένωση του πληθυσμού σε περίπτωση κινδύνου από τσουνάμι είναι «η χαρτογράφηση της ζώνης κινδύνου, ο καταρτισμός σχεδίου εκκένωσης της ζώνης κινδύνου του παραλιακού μετώπου, με σχεδιασμό κατάλληλων διαδρομών διαφυγής και σημείων συγκέντρωσης και ο σχεδιασμός και εγκατάσταση των απαραίτητων σημάνσεων στους δρόμους για ενημέρωση για το φαινόμενο και για το σχέδιο εκκένωσης κάθε περιοχής».

Ακόμα στους βασικούς πυλώνες είναι «η εγκατάσταση εξοπλισμού (όπως παλιρροιογράφος, σεισμογράφος, σειρήνες), η ανανέωση του εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εσωτερικών για συμπερίληψη ειδικού σχετικού σχεδίου για τσουνάμι, πολλαπλές δράσεις για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση και ετοιμότητα των πολιτών, αρμόδιων τοπικών φορέων και του Δήμου γενικότερα, η διερεύνηση αντίληψης του κινδύνου από την τοπική κοινωνία του Δήμου για κατάλληλη προσαρμογή των δράσεων ευαισθητοποίησης της και άλλα».

Ήδη άρχισε η εγκατάσταση των σχετικών σημάνσεων στους δρόμους, «δηλαδή σε μια υπο-περιοχή της ζώνης κινδύνου,  οι οποίες θα καθοδηγούν τους πεζούς προς τις διαδρομές διαφυγής και τα σημεία συγκέντρωσης. Η εγκατάσταση των σημάνσεων σε όλη τη ζώνη κινδύνου όπως και ενημερωτικές πινακίδες με τους χάρτες εκκένωσης και σχετικές οδηγίες αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, ενώ παράλληλα θα εγκατασταθούν σειρήνες και θα διανεμηθούν διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια στους κατοίκους,  προσαρμοσμένα σε διάφορες ηλικιακές ομάδες».

Η ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρει επίσης πως «πρόκειται για μια πολύπλευρη, πολυθεματική και συλλογική προσπάθεια, η οποία απαιτεί την πολύ στενή συνεργασία μεταξύ εθνικών και τοπικών αρχών, κρίσιμων φορέων, επιστημόνων πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων και φυσικά των κατοίκων της Λάρνακας, οι οποίοι θα είναι και οι τελικοί αποδέκτες και χρήστες του συστήματος που δημιουργούμε».

Σημειώνεται ακόμα ότι «αναμένουμε ότι εντός του 2026 η Λάρνακα θα πάρει τον τίτλο “Tsunami Ready” από την Unesco και θα είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη για την ασφάλεια των κατοίκων της, σε περίπτωση επηρεασμού της από τσουνάμι».

Πηγή
ΚΥΠΕ