Ιδού η Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2021

Τετάρτη, 7/12/2022 - 15:12
Μικρογραφία

Παραδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Υπηρεσία αναφέρει τα εξής:

Κατ΄ εφαρμογή της παρ. 4 του Άρθρου 116 του Συντάγματος, ο Γενικός Ελεγκτής υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Ετήσια ΄Εκθεση της Υπηρεσίας για το 2021, αναφορικά με τα θέματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων και υπηρεσιών του.

Διαβάστε την έκθεση στον παρακάτω σύνδεσμο: