Προειδοποιητικές επιστολές της Κομισιόν σε 25 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους η Κύπρος

Παρασκευή, 27/1/2023 - 22:37
Μικρογραφία

Προειδοποιητικές επιστολές σε συνολικά 25 από τα 27 κράτη μέλη, μεταξύ τους και της Κύπρου, για τη μη έγκαιρη κοινοποίηση της πληρους μεταφοράς τεσσάρων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό δίκαιο, ανακοίνωσε πως έστειλε η Κομισιόν.

Σε αντίθεση με τις άλλες δύο διαδικασίες, μια από αυτές αφορά μόνο την Κύπρο και τη Σλοβακία και την εξέταση ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτών και λαχανικών.

Οι οδηγίες αφορούν τους τομείς της φορολογίας και της τελωνειακής ένωσης, της δικαιοσύνης και της δημόσιας υγείας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν τώρα προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές και για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών, αλλιώς η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη, το οποίο είναι και το τελευταίο βήμα πριν η Επιτροπή έχει την επιλογή να προσφύγει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιόν δημοσιοποιεί ξεχωριστά τις διαδικασίες επί παραβάσει που ξεκινά κατά κρατών μελών λόγω μη κοινοποίησης μέτρων, ώστε να τα διαφοροποιήσει από διαδικασίες που αφορούν παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

Νομοθεσία της ΕΕ για τα φυτά

Η πρώτη διαδικασία αφορά την οδηγία (ΕΕ) 2022/905 που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2022 και τροποποιεί τις προϋποθέσεις για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών γεωργικών φυτών και λαχανικών, καθώς και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να καλύπτονται από την εν λόγω εξέταση.

Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 τα εθνικά μέτρα που ήταν αναγκαία για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Η Κύπρος και η Σλοβακία δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί, ως εκ τούτου, θα λάβουν προειδοποιητική επιστολή.

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Η δεύτερη διαδικασία αφορά την μη κοινοποίηση εφαρμογής των νέων κανόνων για τη διοικητική συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών πλατφορμών από τους φορολογούμενους (οδηγία (ΕΕ) 2021/514 — ΟΔΣ7) η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021 από το Συμβούλιο της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της οδηγίας, ψηφιακές πλατφόρμες όπως ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές που επιτρέπουν στους φορολογούμενους να πωλούν αγαθά, να προσφέρουν διαδικτυακές και μη διαδικτυακές προσωπικές υπηρεσίες ή να εκμισθώνουν ακίνητη περιουσία ή μεταφορικά μέσα, πρέπει να δηλώνουν τους εν λόγω φορολογούμενους και τις οικονομικές τους δραστηριότητες. Ο στόχος της οδηγίας είναι να συνεισφέρουν στην προσπάθεια των εθνικών φορολογικών αρχών να αποτρέψουν τη φοροδιαφυγή ή την υποβολή ανακριβών στοιχείων κατά τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών.

Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τα κράτη μέλη που δεν έχουν κοινοποιήσει ή έχουν κοινοποιήσει μόνο εν μέρει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της ΟΔΣ7 και λαμβάνουν προειδοποιητική επιστολή είναι: Βέλγιο, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβενία.

Προστασία των καταναλωτών

Η τρίτη διαδικασία αφορά την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών μέσω του μηχανισμού αντιπροσωπευτικών αγωγών (οδηγία (ΕΕ) 2020/1828). 

Η οδηγία θα εξουσιοδοτεί τους νομιμοποιούμενους φορείς να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές για λογαριασμό των καταναλωτών και θα θεσπίσει ισχυρότερες εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις αρχές προστασίας των καταναλωτών των κρατών μελών. Αυτή η αντιπροσωπευτική αγωγή θα δίνει τη δυνατότητα σε νομιμοποιούμενο φορέα, όπως μια οργάνωση καταναλωτών, να ζητήσει επανόρθωση, όπως αποζημίωση, αντικατάσταση ή επισκευή, για μια ομάδα καταναλωτών που έχουν υποστεί ζημία από παράνομη εμπορική πρακτική.

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, τον Δεκέμβριο του 2020, για να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και να ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. Ωστόσο, ενώ στα περισσότερα κράτη μέλη οι εργασίες για τη θέσπιση των νόμων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, πολλά κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας εντός της προθεσμίας που είχε οριστεί για τις 25 Δεκεμβρίου 2022.

Προειδοποιητικές επιστολές λαμβάνουν Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Φινλανδία και Σουηδία.

Πηγή
ΚΥΠΕ