Πρόσω ολοταχώς για μικρές οικοτεχνίες στις ορεινές περιοχές

Πέμπτη, 15/9/2022 - 07:14
Μικρογραφία

Του Παναγιώτη Χατζηαποστόλου
p.hadjiapostolou@alphacyprus.com.cy

Εντός των επόμενων ημερών οδηγείται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, το τελικό νομοσχέδιο με τίτλο «περί των Όρων και Απαιτήσεων Παραγωγής, Μεταποίησης και Διάθεσης Προϊόντων Οικοτεχνίας και Δημιουργίας Μητρώου Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων Νόμος του 2022». Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε το Alphanews.live από αρμόδια πηγή του Υπουργείου Ενέργειας, το νομοσχέδιο έλαβε την τελική του μορφή και σε αυτό συμπεριλήφθηκαν και τα σχόλια που υποβλήθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, που είχε τεθεί στις 3εις Ιανουαρίου 2022. Σκοπός του νομοσχεδίου, είναι η νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία μονάδων οικοτεχνίας, καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχός τους. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών, Κοινοτήτων και άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, αλλά και της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής.

Από σπίτι

Με τη θεσμοθέτηση της οικοτεχνίας μικρές μονάδες που διεξάγουν τις εργασίες τους από το σπίτι, θα μπορούν με την εγγραφή τους στο Μητρώο να εξασφαλίζουν χορηγίες και να πωλούν στη λιανική αγορά τα προϊόντα τους, κάτι που εκτιμάται ότι θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις περιοχές της υπαίθρου, ειδικά στους τομείς των παραδοσιακών προϊόντων, αλλά και στη συγκράτηση και προσέλκυση πληθυσμού, κυρίως, στις ορεινές περιοχές. Δίδονται προοπτικές στους νέους των οικογενειών αυτών για να συνεχίσουν το επάγγελμα των γονιών τους. Σε αυτό καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις της μεταποιητικής παραγωγής και διάθεσης μικρών ποσοτήτων οικοτεχνικών προϊόντων, καθώς και οι προϋποθέσεις για την υποχρεωτική εγγραφή των Οικοτεχνικών Εγκαταστάσεων στο Μητρώο που θα τηρείται για τον σκοπό αυτό.

Τι καλύπτει

Το νομοσχέδιο καλύπτει οικοτεχνικές δραστηριότητες όλη την Κύπρο πλην των αστικών περιοχών (αστικές περιοχές όσες καλύπτονται από τα τοπικά σχέδια των πόλεων). Η οικοτεχνία περιλαμβάνει τη μεταποίηση ζωικών και γεωργικών προϊόντων, καθώς επίσης και χειροτεχνημάτων. Οι οικοτεχνίες θα υφίστανται έλεγχο από τις Κτηνιατρικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες του κράτους.  Με το νέο νομικό πλαίσιο θα δοθεί ώθηση στους νέους να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της οικονομία, με στόχο την αναβάθμιση των προϊόντων που θα παράγουν και την προώθηση τους μέσω διαδικτύου τόσο την Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η μεταποίηση

Σύμφωνα με τη μελέτη που αφορά τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη των Ορεινών κοινοτήτων που πραγματοποιήθηκε το 2019 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το δυναμικό του μεταποιητικού κλάδου ανέρχεται σε

  • 484 επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων (επιτόπια)
  • 198 βιοτεχνίες (ορισμένες εγγεγραμμένες και κάποιες
  • εγκεκριμένες)
  • 286 «οικοτεχνίες» (μικρού μεγέθους βιοτεχνία εντός της οικίας)
  • 474 λοιπές μεταποιητικές επιχειρήσεις (επιτόπια)

Με βάση τα στοιχεία της μελέτης προκύπτει πως σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων βρίσκονται σε καθεστώς ανομίας λόγω πολύπλοκου και ελλιπούς συστήματος αδειοδότησης καθώς και σημαντικό έλλειμμα στον εντοπισμό και την ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων για τα οποία απαιτείται εξειδικευμένη έρευνα-μελέτη.