Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Νοσηλευτήρια με σκοπό τη Διαπίστευση

Πέμπτη, 8/6/2023 - 19:00
Μικρογραφία

Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη Διαπίστευση. Το εν λόγω σχέδιο, περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου, για την περίοδο 2021 – 2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, ανέρχεται στα €2,5 εκ.

Στόχος μας, όπως ανέφερε με δηλώσεις της η Υπουργός Υγείας Δρ Πόπη Κανάρη, είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας μέσω της εφαρμογής διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας ISQua, και η τελική διαπίστευση των νοσηλευτηρίων. Ο όρος νοσηλευτήριο, διευκρίνισε, αφορά σε νοσοκομεία, πολυκλινικές, κλινικές καθώς και μονάδες ολοήμερης ημερήσια φροντίδας.

Η χορηγία που θα παρέχεται για τη διαπίστευση των νοσηλευτηρίων, ανέφερε η κα υπουργός, θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας τους, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, σε συνάφεια και με τους στόχους και επιδιώξεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Θα παρέχεται, πρόσθεσε, στα δημόσια νοσηλευτήρια και στα αδειούχα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, τα οποία είναι ενταγμένα στο ΓΕΣΥ και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε ότι αφορά στις δραστηριότητες τους εντός ΓΕΣΥ, οι οποίες πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 80% των συνολικών τους δραστηριοτήτων. Δεν θα συνιστά κρατική ενίσχυση, εξήγησε, και θα εξαιρείται του Περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας- De Minimis). Όσο αφορά τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που δεν είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ, η χορηγία που θα παρέχεται, διέπεται από τους κανονισμούς De Minimis.

Η χορηγία είναι διπλή και ακολουθεί την πορεία του νοσηλευτηρίου προς  τη διαπίστευση. Ανέρχεται σε κάλυψη μέχρι και του 50% του κόστους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα νοσηλευτήρια, σε κλιμακωτή βάση, σύμφωνα με το μέγεθος τους.

Σε δεύτερη φάση, επιδοτείται το κόστος απόκτησης πιστοποιητικού διαπίστευσης μέχρι και στο 70% της δαπάνης, σε κλιμακωτή βάση, σύμφωνα με το μέγεθος του νοσηλευτηρίου.

Καταλήγοντας, η Δρ Κανάρη επεσήμανε πως δεν εξαιρούνται της χορηγίας τα νοσηλευτήρια, τα οποία είναι ήδη διαπιστευμένα και επιδοτούνται για σκοπούς επαναδιαπίστευσης.

Πηγή
ΓΤΠ