Τα έργα για το αποχετευτικό ανέδειξαν την καρδιά της Μεσαιωνικής Λάρνακας

Τρίτη, 25/8/2020 - 10:27
Μικρογραφία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση και ο καθαρισμός των αυλακιών από τις αρχαιότητες στην Λάρνακα  και συγκεκριμένα στην περιοχή των ενοριών Χρυσοπολίτισσας και Σωτήρος. Στις περιοχές υπάρχει πληθώρα αρχαιολογικών ευρημάτων τα οποία τυγχάνουν καθαρισμού και ανάλυσης από τους ανθρώπους του Τμήματος Αρχαιοτήτων ούτως ώστε στη συνέχεια να μπορούν να αρχίσουν οι εργασίες για το αποχετευτικό σύστημα.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύπτονται στο υπέδαφος των δρόμων όπου εκτελούνται οι εργασίες είναι σημαντικά και τοποθετούνται σε διάφορες περιόδους της Κυπριακής Ιστορίας .  

Σήμερα υπάρχουν τέσσερα ανοιχτά μέτωπα σε καθαρισμού των αυλακιών από αρχαία. Τα μέτωπα αυτά είναι πλησίον της Μητρωπόλεως Κιτίου, στην οδό Αθανάσιου Καρύδη και στις οδούς Αλή Ντεντέ, Νικολάου Καταλανού και Τερρα Σάντα. Σε όλους τους δρόμους έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες. Τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι διαφωτιστικά για την ιστορία της πόλης. 

Σύμφωνα με το τμήμα Αρχαιοτήτων, η οδός Τερρα Σάντα είναι η  καρδιά της μεσαιωνικής Λάρνακας. Οι εκσκαφές του αποχετευτικού στην οδό Αγίου Φραγκίσκου Ασίζης ( καθετα της οδού Τερρα Σάντα ) εντόπισαν μοναστικό κτίσμα του τέλους του 15ου - αρχές 16ου αιώνα. Διερευνήθηκαν τα κατάλοιπα μικρών συνενωμένων δωματίων θεμελιωμένα σε δύο παράλληλους τοίχους που διατρέχουν όλο το μήκος του δρόμου. Στα δυτικά των δωματίων στενός οριζόντιος διάδρομος και μικρότεροι κάθετοι σε αυτό διασφαλίζουν πρόσβαση στα δωμάτια. Το σύμπλεγμα παραπέμπει σε κελιά μοναχών πιθανότατα του τάγματος των Φραγκισκανών μοναχών, το οποίο αναφέρεται από περιηγητές από το 1546 ως ξενώνας για το ταξίδι τους στους Άγιους Τόπους.

Στην Οδό Αλή Ντεντέ κατά την ανασκαφή εντοπίστηκαν τάφοι υπόγειοι, λαξευτοί στο γεωλογικό πέτρωμα, θαλαμωτοί, ορθoγωνικού σχήματος. Αποτελούνται από ένα ή και δύο συγκοινωνούντες θαλάμους. Η είσοδος στον τάφο επιτυγχανόταν είτε με επικλινή κατηφορικό διάδρομο, είτε με σκαλιά. Συχνά, στα πλευρά του διαδρόμου δημιουργούνται μικρές κόγχες πιθανότατα για προσφορές στους νεκρούς. Το στόμιο, το σημείο εισόδου δηλαδή εντός του θαλάμου, έκλεινε κάθε φορά που γινόταν μία ταφή είτε με πλάκα από γυψομάρμαρο είτε με λίθους. Οι τάφοι αυτοί είναι ομαδικοί και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να χρησιμοποιούνται για αιώνες. Χαρακτηρίζονται για τον πλούτο των ευρημάτων σε τύπους της χρηστικής, της επιτραπέζιας κεραμικής, των αποθηκευτικών αγγείων και των προσωπικών αντικειμένων των νεκρών από χρυσό, χαλκό και ημιπολύτιμους λίθους.

Με την ολοκλήρωση των αρχαιολογικών  εργασιών, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας  θα προκηρύξει νέο διαγωνισμό για τα έργα του αποχετευτικού.