Τα μέτρα του Υπουργικού για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια Δημόσιων Φορέων

Τετάρτη, 7/12/2022 - 14:53
Μικρογραφία

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρία, 7 Δεκεμβρίου 2022, ενέκρινε πρόταση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου, με την οποία καθορίζεται σειρά μέτρων -ως παρατίθενται στο Παράρτημα εδώ- τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τους Δημόσιους Φορείς, με σύσταση για εφαρμογή τους και από τον ιδιωτικό τομέα.

Τα μέτρα αυτά είναι:

  • Μεταξύ άλλων μέτρων και η υποχρεωτική ρύθμιση του θερμοστάτη του συστήματος θέρμανσης μέχρι τους 21°C
  • Σύσταση για εφαρμογή των μέτρων και από τον ιδιωτικό τομέα

Η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από δημόσιους φορείς, προκύπτει από τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχουν την ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, τις αναγκαίες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για μείωση της ζήτησης ενέργειας, την ανάγκη για αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης και των υψηλών τιμών ενέργειας, την υποχρέωση για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν, ή χρησιμοποιούνται από Δημόσιους Φορείς και την ανάγκη για ενίσχυση του υποδειγματικού ρόλου των δημοσίων κτηρίων, όπως προνοείται στο άρθρο 14 του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται ετησίως για την πρόοδο εφαρμογής των μέτρων.