Τι τοποθετούμε στις σακούλες σκυβάλων και τι όχι

Τετάρτη, 7/6/2023 - 10:05
Μικρογραφία

Με σκοπό την διαφύλαξη της δημόσια υγείας και την ασφάλεια του προσωπικού του Δήμου Λευκωσίας, η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου προχωρά σε ενημέρωση του κοινού για την σωστή τοποθέτηση αιχμηρών αντικειμένων σε σακούλες σκυβάλων.

Σε ανακοίνωση της υπενθυμίζει το κοινό, ότι στις σακούλες των σκυβάλων δεν πρέπει να μπαίνουν επικίνδυνα υλικά, ενέσεις, άλλα ιατρικά απόβλητα, μπαταρίες και σπασμένα αιχμηρά αντικείμενα όπως πιάτα, ποτήρια, βάζα, μικροί καθρέφτες κλπ.

Εάν υπάρχουν σπασμένα αιχμηρά αντικείμενα, τότε αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται αρχικά είτε σε πολλά φύλλα χαρτιού και να δένονται καλά, είτε σε κάποιο χαρτόκουτο και να κλείνονται με ασφάλεια. Ακολούθως μπορούν να τοποθετηθούν στη σακούλα των σκυβάλων.

Τα ιατρικά απόβλητα, οι μπαταρίες και άλλα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους, αναλόγως της κατηγορίας του αποβλήτου.