Υπέρ της ευθανασίας τάσσεται 49% των νοσηλευτών και μαίων

Σάββατο, 26/11/2022 - 20:45
Μικρογραφία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

520 μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών από όλη την Κύπρο, ηλικίας από 18 έως 65 ετών, οι οποίοι καλύπτουν 13 νοσηλευτικές ειδικότητες και 15 τμήματα/υπηρεσίες, ρωτήθηκαν για το πως βλέπουν την διαδικασία της ευθανασίας, με το 49% να συμφωνούν με την άποψη ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας της ευθανασίας στους ανθρώπους που υποφέρουν.

Μεγάλο ποσοστό που φτάνει μέχρι το 47% υποστηρίζει επίσης, πως από την πλευρά του  ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, θα πρέπει να στηρίξει όλες τις προσπάθειες για νομοθετική ρύθμιση της ευθανασίας, της υποβοηθούμενης από επαγγελματίες υγείας αυτοκτονίας και του υποβοηθούμενου από επαγγελματίες υγείας θανάτου.

Ενώ 38% των συμμετεχόντων τάσσεται επίσης υπέρ της ανάγκης για αλλαγή στη νομοθεσία, ώστε να επιτρέπεται στους γιατρούς η χορήγηση σχετικών φαρμάκων σε ασθενείς που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Στο ποιες είναι οι προϋποθέσεις τώρα για να γίνει αυτό  το 48% των ερωτηθέντων απάντησε πως  θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αυτή σε ασθενείς με σωματική/φυσική κατάσταση η οποία προκαλεί αφόρητη ταλαιπωρία και η οποία δεν μπορεί να ανακουφιστεί, με τους ασθενείς με ανίατη ασθένεια όπου αναμένεται θάνατος εντός 6 μηνών να ακολουθούν με ποσοστό 31%.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

48%  Σε ασθενείς σε άσχημη κατάσταση

31% Σε ασθενείς με ανίατη ασθένεια / επικείμενος θάνατος

Όσον αφορά τώρα το κατά πόσο οι νοσηλευτές θα πρέπει να συμμετέχουν ή όχι στη διαδικασία της ευθανασίας γενικότερα , το 61% των συμμετεχόντων υποστήριξε πως θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα επιλογής αν θέλουν ή όχι . Σε ερώτηση τώρα σχετικά με το αν θα δέχονταν να συμμετέχουν ενεργά με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία, εάν επιτρεπόταν νομικά στο μέλλον η ευθανασία, το 23% των συμμετεχόντων νοσηλευτών και μαιών απάντησε θετικά, ενώ ένα ποσοστό 31% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ή δεν θέλει να απαντήσει.