Υπουργείο Γεωργίας: Απαγορεύεται διά νόμου η παρενόχληση θαλάσσιων χελώνων

Πέμπτη, 25/8/2022 - 15:32
Μικρογραφία

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, του Υπουργείου Γεωργίας εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη στην οποία υπενθυμίζει ότι απαγορεύετα δια νόμου η παρενόχληση θαλάσσιων χελώνων.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε ύστερα από καταγγελίες για περιστατικά παρενόχλησης θαλάσσιων χελώνων σε παράκτιες τουριστικές περιοχές.

Το Υπουργείο συγκεκριμένα ενημερώνει το κοινό, και κυρίως τους χειριστές/ιδιοκτήτες τουριστικών ακτοπλοϊκών σκαφών και χρήστες θαλάσσιων σπορ και ταχύπλοων σκαφών, ότι "σύμφωνα με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμους του 2003 έως 2015, απαγορεύεται η εκ προθέσεως παρενόχληση των ειδών πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος".

Η παρενόχληση, αναφέρεται, περιλαμβάνει και την προσφορά φαγητού για δελεασμό των θαλάσσιων χελώνων, ώστε να ληφθούν φωτογραφίες ή για κολύμπι σε κοντινή απόσταση από αυτές.

"Άτομο που προβαίνει σε παράβαση των διατάξεων του Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές", αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση εντοπισμού τραυματισμένης θαλάσσιας χελώνας, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.