Υπουργικό: Ενέκρινε τον νέο νόμο για την εκπαίδευση οδηγών

Τετάρτη, 7/12/2022 - 15:54
Μικρογραφία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον νέο νόμο για την εκπαίδευση οδηγών (Ο περί Εκπαιδευτών και Σχολών Οδηγών Νόμος) με το οποίο εκσυγχρονίζεται και αλλάζει όλη η φιλοσοφία της ρύθμισης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εισάγονται για πρώτη φορά οι «Σχολές Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών», δηλαδή μεταλυκειακά ιδρύματα που θα παρέχουν εκπαίδευση και εξέταση σε υποψήφιους νέους εκπαιδευτές οδηγών, σε αντίθεση με την πρακτική που εφαρμόζεται τώρα, με βάση την οποία δεν παρέχεται δομημένη εκπαίδευση και οι εξετάσεις διενεργούνται από το ΤΟΜ.

Εισάγεται επίσης, η υποχρέωση για δια βίου μάθηση των εκπαιδευτών οδηγών, ανά τακτά διαστήματα, μέσω των Σχολών Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Οδηγών, η κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτών και σχολών ανάλογα με τις γνώσεις και τα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτουν αντίστοιχα και η κατάργηση της αναχρονιστικής ρύθμισης που απαγορεύει σε αδειούχο και προσοντούχο εκπαιδευτή να προβαίνει σε εκπαίδευση υποψήφιου οδηγού εκτός αν ασκεί τη δραστηριότητα αυτή ως το «κύριο επάγγελμα» του.

Εισάγεται και η κατάργηση της αναχρονιστικής ρύθμισης που απαγορεύει σε αδειούχο και προσοντούχο εκπαιδευτή να προβαίνει σε εκπαίδευση υποψήφιου οδηγού εκτός αν έχει εργαστεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε υφιστάμενη σχολή καθώς και η κατάργηση του δικαιώματος των εξεταστών οδηγών (δηλαδή των υπαλλήλων του ΤΟΜ) να γίνονται εκπαιδευτές αυτόματα με την αφυπηρέτηση τους, χωρίς να τηρούνται οι υπόλοιπες διαδικασίες και υποχρεώσεις.

Βάσει του προτεινούμενου νομοσχεδίου προβλέπεται και η εισαγωγή διαδικασίας για διασφάλιση της ποιότητας της λειτουργίας των σχολών, μέσω της υποχρέωσης τους για τήρηση προτύπων ή/και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας παροχής των υπηρεσιών τους καθώς και η εισαγωγή Κώδικα Δεοντολογίας για τους εκπαιδευτές οδηγών. 

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «οι πιο πάνω αλλαγές στη νομοθεσία αποτελούν δράσεις σε μια σειρά μέτρων που προωθούνται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».