Άνεργοι το 19,2% των νέων της Κύπρου

Πέμπτη, 2/3/2023 - 15:21
Μικρογραφία

Η ανεργία το 4ο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στο 6,9% του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η ανεργία στους νέους ηλικίας 15-24 ανήλθε σε 19,2%, ενώ ένας στους τρεις ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργος.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 489.650 άτομα ή 65,5% του πληθυσμού, εκ των οποίων το 71% είναι άντρες και το 60,4% γυναίκες. Συγκριτικά, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το εργατικό δυναμικό ανερχόταν σε 473.537 άτομα ή 64,5% του πληθυσμού.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 455.727 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61%, εκ των οποίων 66,8% άνδρες και 55,6% γυναίκες, σε σύγκριση με 443.937 άτομα ή 60,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. 

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 33.922 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,9% του εργατικού δυναμικού. Από αυτούς, 15.291 είναι άντρες και 18.631 γυναίκες. Συγκριτικά, το 4ο τρίμηνο του 2021 οι άνεργοι ανέρχονταν σε 29.600 που αντιστοιχούσε σε 6,3% του εργατικού δυναμικού.

Ηλικιακή απασχόληση και ανεργία

Ηλικιακά, το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 20-64 ήταν 78,1%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 84,2% και για τις γυναίκες 72,5%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 77,6% (άνδρες 83,8%, γυναίκες 71,7%).

Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 65,3% σε σύγκριση με 65,7% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι εργάζονται 20.268 άτομα μεταξύ 15-19 χρονών.

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 19,2% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών. Συγκεκριμένα στους άνδρες ήταν 21,3% και στις γυναίκες 17,2%. Το 4ο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ανεργίας στους νέους ήταν στο 17,4% (άνδρες 16,8%, γυναίκες 18,1%).

Απασχόληση ανά τομέα

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,4% και 2,3% αντίστοιχα. Για το 4ο τρίμηνο του 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,1%, Βιομηχανία 16,5% και Γεωργία 2,4%.

Αρκετά περισσότερες γυναίκες, σε σχέση με άντρες, απασχολούνται μερικώς. Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,1% της συνολικής απασχόλησης ή 45.916 άτομα, εκ των οποίων 17.821 άνδρες και 28.095 γυναίκες. Το αντίστοιχο ποσοστό μερικής απασχόλησης για το 4ο τρίμηνο του 2021 ήταν 11,2%, 8,7% στους άνδρες και 14,1% στις γυναίκες.

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,3% ή 406.907 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 11,3% (46.051 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 88,9% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 12,3% είχε προσωρινή εργασία.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 54% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 13,6% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 32,4% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 4ο τρίμηνο του 2021 ήταν 47,7%, 16,2% και 36,1%.