Αποδεσμεύουν προκαταβολή 7.6 εκατ. για το «σπίτι» του νέου Υπουργού Εργασίας

Δευτέρα, 20/2/2023 - 08:44

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων μερικών εκατομμυρίων ευρώ και άνοιγμα 105 θέσεων, στις οποίες προλαμβάνονται και προαγωγές, συζητά σήμερα σε έκτακτη της συνεδρία η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών. Σε ότι αφορά τις αποδεσμεύσεις, το σημείο που ξεχωρίζει αφορά το κονδύλι για την προκαταβολή αγοράς του κτιρίου Μετροπόλιταν, το οποίο θα αποτελέσει το νέο «σπίτι» του Υπουργού Εργασίας.

Σήμερά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, θα κληθεί να εξετάσει τις εξής θέσεις στη δημόσια υπηρεσία και ημικρατικούς οργανισμούς και υπηρεσίες:

 • 35 θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας
 • 20 θέσεις προαγωγής στην ΑΗΚ  
 • 16 θέσεις προαγωγής στο Υπουργείο Εξωτερικών
 • 11 θέσεις προαγωγής στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας
 • 4 θέσεις λειτουργού Τύπου στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
 • 2 θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής πρώτου κτηνιατρικού λειτουργού
 • 1 θέση στο Ανώτερου Υδρολόγου στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 • 1 θέση γραμματειακού λειτουργού στο Δήμο Γερίου
 • 2 θέσεις στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς
 • 3 θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας
 • 2 θέσεις στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας,
 • 2 θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής διευθυντή Ελέγχου στην Ελεγκτική Υπηρεσία
 • 2 θέσεις γραμματειακού προσωπικού στον ΟΑΥ
 • 1 θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής βοηθού αρχισυντάκτη στο ΚΥΠΕ
 • 1 θέση Λειτουργού στο Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης
 • 1 θέση αρχιπύραρχου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • 1 θέση ανώτερου λειτουργού στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων

Κατά τη σημερινή συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών έχουν υποβληθεί από Υπουργεία και Υπηρεσίες αιτήματα για αποδεσμεύσεις κονδυλίων δεκάδων εκατ. ευρώ που αφορούν:

 • 7.6 εκατ. ευρώ για το Υπουργείο Εργασίας για την καταβολή της προκαταβολής που αφορά την αγορά του κτιρίου Μετροπόλιταν.
 • 13.7 εκατ. ευρώ για έργα που προωθούνται από το Υπουργείο Μεταφορών
 • 5.670 ευρώ για αγορά υπηρεσιών από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
 • 765.278 ευρώ για συμβάσεις υπηρεσιών διαφόρων τμημάτων του Υπουργείου Οικονομικών
 • 6.9 εκατ. ευρώ για αγορά υπηρεσιών που αφορούν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων της Δικαστικής Εξουσίας
 • 97.220 ευρώ για αγορά υπηρεσιών για το Υφυπουργείο Πολιτισμού
 • 771.379 ευρώ για αγορά υπηρεσιών και συμβούλων από το Υπουργείο Παιδείας μεταξύ των οποίων και συμβάσεις για ασφάλειας και φρούρησης κτηρίων
 • 361.236 ευρώ για χορηγία προς το Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης ΕΟΚΑ 1955-1959 για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών από το Υφυπουργείο Πολιτισμού
 • 247.500 για αγορά υπηρεσιών από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
 • 169.158 ευρώ για αγορά υπηρεσιών για την Ελεγκτική Υπηρεσία
 • 13.500 για αγορά υπηρεσιών για έξοδα μεταφράσεων για το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεων

Το κτίριο Μετροπόλιταν

Η μεγαλύτερη συζήτηση κατά τη σημερινή συνεδρία της επιτροπής, θα αναλωθεί στο θέμα της αποδέσμευσης της προκαταβολής για την αγορά κτηρίου Μετροπόλιταν το οποίο θα στεγάσει το Υπουργείο Εργασίας. Το κόστος της προκαταβολής το οποίο καλείται να αποδεσμεύσει η επιτροπή φτάνει τα 7.6 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως για την αγορά του κτιρίου  υπήρξε έντονη διαφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €25 εκατ. Τελικά, παρά τις διαφωνίες και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με την εμπλοκή και μελών της επιτροπής, η συμφωνία απόκτησης του κτηρίου επιτεύχθηκε στις 14/12/2022.