DBRS για τα προβλήματα της SVB και το τραπεζικό σύστημα της ΕΕ

Παρασκευή, 17/3/2023 - 18:35
Μικρογραφία

Ορισμένα από τα προβλήματα της SVB που οδήγησαν στην πτώχευσή της ήταν ιδιοσυγκρασιακά και δεν εντοπίζονται στον ίδιο βαθμό στο τραπεζικό σύστημα της ΕΕ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή η DBRS Morningstar.

Μετά τη μεταβλητότητα της παγκόσμιας αγοράς που προκλήθηκε από τις πτωχεύσεις της SVB Financial Group και της Signature Bank στις ΗΠΑ, ο οίκος αξιολόγησης σημειώνει ότι οι τράπεζες της ΕΕ έχουν γενικά μικρότερη έκθεση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος, διαθέτουν πιο σταθερή βάση καταθέσεων λιανικής και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που περιλαμβάνει αυστηρότερες πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων από τα επιτόκια ακόμη και για τις μικρότερες τράπεζες.

Παρ' όλα αυτά, ο πλήρης αντίκτυπος της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής αστάθειας μένει να φανεί, συνεχίζει ο οίκος, προσθέτοντας ότι οι αγορές είναι επιφυλακτικές απέναντι σε οποιαδήποτε σημάδια αδυναμίας, με τις ελβετικές αρχές να ανακοινώνουν πρόσφατα μια γραμμή στήριξης ρευστότητας ύψους 50 δισ. ελβετικών φράγκων για την Credit Suisse Group AG (με αξιολόγηση BBB, αρνητική τάση) μετά από ανησυχίες για πιθανή μετάδοση.

Η DBRS Morningstar συμπληρώνει πως δεν αναμένει ότι παρόμοια μέτρα θα είναι απαραίτητα για άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες αυτή τη στιγμή, καθώς η Credit Suisse αντιμετώπιζε συνεχιζόμενες προκλήσεις συμμόρφωσης και αναδιάρθρωσης. Ο οίκος πιστεύει ότι η κατάσταση είναι διαφορετική στην Ευρώπη, όπου οι τράπεζες έχουν μικρότερο ποσοστό χρεογράφων και οι τίτλοι αυτοί κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 18% του συνολικού ενεργητικού (κυρίως ιταλικές τράπεζες) έως σχεδόν 0% (τράπεζες στη Φινλανδία, τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες) στο τέλος Ιουνίου 2022.

Προστίθεται ότι ακόμη και οι μικρότερες τράπεζες της ΕΕ έχουν εφαρμόσει πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων από τα επιτόκια και ισχυρή εποπτεία, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεται η DBRS Morningstar, πολλές τράπεζες της ΕΕ να έχουν εφαρμόσει στρατηγικές αντιστάθμισης με παράγωγα επιτοκίου που θα αντισταθμίσουν ένα μέρος της απομείωσης των χαρτοφυλακίων ομολόγων τους.

Σε αντίθεση με την SVB, οι τράπεζες της ΕΕ δεν χρειάζεται να πουλήσουν τα χαρτοφυλάκια ομολόγων τους για να εξισορροπήσουν τον ισολογισμό τους ώστε να αυξήσουν την ευαισθησία του ενεργητικού τους στα επιτόκια, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης, προσθέτοντας ότι οι τράπεζες της ΕΕ έχουν μεγαλύτερα ποσοστά δανείων (55% του ενεργητικού έναντι 35% στην περίπτωση της SVB) και αυτά ήδη ανατιμολογούνται (δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο).

Προστίθεται ότι η συνολική καταθετική βάση των τραπεζών της ΕΕ είναι ισχυρότερη από ό,τι στην SVB και οι εταιρικές καταθέσεις τείνουν να είναι πιο συγκεντρωμένες και μεγαλύτερες σε μέγεθος,

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι, εξαιρουμένης της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, οι εταιρικές καταθέσεις ως ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης στην Ευρώπη κυμαίνεται κατά μέσο όρο μεταξύ 8% και 30% ανά χώρα, ενώ για την SVB οι εταιρικές καταθέσεις αντιπροσώπευαν περίπου το 90% της συνολικής χρηματοδότησης. Επιπλέον, ο οργανισμός θεωρεί ότι το εποπτικό πλαίσιο των τραπεζών της ΕΕ είναι ισχυρότερο από αυτό που ίσχυε για την SVB, καθώς όλες οι τράπεζες της ΕΕ υπόκεινται στους κανόνες της Βασιλείας για τη ρευστότητα, ενώ στις ΗΠΑ μόνο οι μεγαλύτερες τράπεζες υπόκεινται στις απαιτήσεις αυτές.

Παρά το γεγονός ότι οι πλήρεις επιπτώσεις της χρεοκοπίας της SVB παραμένουν αβέβαιες, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά βασικά συμπεράσματα από την πτώχευση της SVB, η οποία δείχνει ότι οι τραπεζικές εκροές και οι κρίσεις ρευστότητας μπορούν να εκτυλιχθούν με ταχύτητα που δεν έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν, σημειώνει η DBRS Morningstar.

Προσθέτει πως χρειάζονται περαιτέρω εργαλεία για την αντιμετώπιση των κρίσεων ρευστότητας και η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο στοιχείο για την τρέχουσα αναθεώρηση του πλαισίου της ΕΕ για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων και την ασφάλιση καταθέσεων.

Πηγή
ΚΥΠΕ