Διακοπές Χαμηλοσυνταξιούχων: Πόσες μέρες και γεύματα καλύπτει η επιχορήγηση

Τρίτη, 6/6/2023 - 13:44
Μικρογραφία

Από σήμερα έχει αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για τους χαμηλοσυνταξιούχους που ενδιαφέρονται για επιχορηγημένες διακοπές σε Πύργο Τυλληρίας και ορεινά θέρετρα. 

Σύμφωνα με την Ά Λειτουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άντρη Παύλου τα έντυπα δήλωσης για συμμετοχή στο Σχέδιο θα διατίθενται από την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023, σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) των Κυπριακών Ταχυδρομείων και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy.

Η δαπάνη ανέρχεται στις €800,000 και οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι περί τους 5,000. Το σχέδιο θα είναι σε ισχύ από 16 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου και από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διανυκτερεύσουν μέχρι και τρεις ημέρες με πλήρη κάλυψη για διαμονή και διατροφή. 

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται 20 καταλύματα για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτηθούν για τρεις διαφορετικές προτιμητέες χρονικά περιόδους σε τρία διαφορετικά καταλύματα. 

οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2023, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hotels@orthodoxou.com.cy ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 24841045. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 24841061