Hack for Skills: Παρουσίαση των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων

Παρασκευή, 9/6/2023 - 14:24

Η αναγνώριση των προκλήσεων και ο σχεδιασμός λύσεων για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων σε συνάρτηση με τις ανάγκες της κοινωνίας και της βιομηχανίας, ήταν το θέμα της εκδήλωσης Hack for Skills που διοργάνωσε από κοινού το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης σε συνεργασία με την Ένωση Δήμων Κύπρου, την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και τους αντίστοιχους οργανισμούς της Μάλτας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2023 στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού στη Λάρνακα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, Δρ Ονησιφόρου και ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Ανδρέας Βύρας,  καλωσόρισαν τους εκλεκτούς προσκεκλημένους από τον χώρο της πολιτικής, τοπικής αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας, των οργανώσεων νεολαίας κ.ά. 

Xαιρετισμό απηύθυνε ο Δρ. Ιωάννης Σαββίδης, Προϊστάμενος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, εκ μέρους της Δρ. Μιχαηλίδου, Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χαιρέτισε ο κύριος Ανδρέας Ζαχαριάδης, Γενικός Διευθυντής του. Ο καθηγητής James Calleja, CEO του College of Arts, Science and Technology της Μάλτας τόνισε τη σημασία των διακρατικών συνεργασιών και της ολιστικής συμμετοχής των φορέων και των πολιτών στη διαδικασία μάθησης, απόκτησης δεξιοτήτων και ενδυνάμωσης της νέας γενιάς. 

Στη συνέχεια, ο Ευρωβουλευτής κ. Λουκάς Φουρλάς μίλησε για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 ως εισηγητής, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη να εφοδιαστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με δεξιότητες για το μέλλον, αφού κάποιες εργασίες θα πάψουν να υπάρχουν και άλλες θα προκύψουν με τον αυτοματισμό, τη ρομποτική, τη τεχνητή νοημοσύνη και την κλιματική αλλαγή  να είναι κάποιοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά εργασίας.  Ο κ. Φουρλάς επισήμανε πως πρέπει όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες,  χωρίς κανέναν αποκλεισμό, να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες, για να αντιμετωπίσουν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και ότι με την έκθεση Ευρωπαϊκών Δεξιοτήτων, η Κύπρος τοποθετήθηκε μπροστά, πρώτη στο βαγόνι της εξέλιξης. Αμέσως μετά ο διευθυντής του ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος παρουσίασε την πρωτοβουλία Hack for Skills και τις προοπτικές που παρέχει στους νέους που θα συμμετέχουν.  

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που έλαβε χώρα στη διάρκεια της εκδήλωσης συμμετείχαν ο Δρ Jeffrey Pullicino Orlando, Εκτελεστικός Πρόεδρος του National Skills Council,  Elke Sghendo, Εκτελεστικός Γραμματέας του Western Regional Council,  Γιάννης Μουρουζίδης, Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και Γενικός Διευθυντής ΑνΑΔ και ο Δρ Σωτήρης Θεμιστοκλέους, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης του Center for Social Innovation (CSI). Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκε μεταξύ άλλων η σημασία της πρωτοβουλίας του Hack for Skills, οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν, προκειμένου κάποιος να παραμείνει ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, οι πρωτοβουλίες και στρατηγικές, που μπορούν να εφαρμόσουν οι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις προκειμένου να ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους για συνεχή απόκτηση καινούριων δεξιοτήτων και η ενδυνάμωση της πρόσβασης των νέων στην απόκτηση δεξιοτήτων.  

Πρωτοβουλία Hack for Skills 

Τους επομένους μήνες, θα δημιουργηθούν ομάδες νέων από την Κύπρο και τη Μάλτα, οι οποίες θα συνεργαστούν, ώστε να αναλύσουν, να σχεδιάσουν και να προτείνουν λύσεις σε θέματα που αφορούν στην προσβασιμότητα ευκαιριών για απόκτηση δεξιοτήτων και παροχής τους σε νέους. Σύντομα, θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση από του πιο πάνω συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς προς τους νέους για συμμετοχή τους στο Hack for Skills. 

Η πρωτοβουλία Hack for Skills, στο πλαίσιο της Κύπρου, εφαρμόζεται από το ΙΔΕΠ, την ΑνΑΔ με τον συντονισμό και την υποστήριξη του Center for Social Innovation (CSI).  

Η εκδήλωση της Λάρνακας ήταν η πρώτη από τις τρεις Hack for Skills που έχουν προγραμματιστεί για το 2023. Ακολουθεί το 24ωρο Hackathon στις 17 & 18 Νοεμβρίου 2023 και ο διαγωνισμός στη Μάλτα στις 23-25 Νοεμβρίου 2023.