Ιστορικό ορόσημο για τη Λάρνακα η λειτουργία τερματικού υγραερίου στο Βασιλικό

Κυριακή, 29/1/2023 - 11:35

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τελεί το πρωί τα τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων του τερματικού υγραερίου της εταιρείας VLPG στο Βασιλικό και του Πυροσβεστικού Σταθμού.

Τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων του τερματικού υγραερίου της εταιρείας VLPG στο Βασιλικό και του Πυροσβεστικού Σταθμού, τέλεσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.  Μιλώντας κατά την τελετή των εγκαινίων, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα σαν ένα ιστορικό ορόσημο για την ευρύτερη περιοχή Λάρνακας προσθέτοντας πως η λειτουργία του τερματικού υγραερίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετακίνησης των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, υγραερίου και ασφάλτου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στο Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού.

«Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των πολλαπλασιαστικών οφελών που θα επιφέρει για την οικονομία του τόπου, αλλά και την περιοχή Βασιλικού με τη λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου, διανοίγεται και επίσημα, πλέον, ο δρόμος πλήρους αξιοποίησης μιας υποβαθμισμένης για δεκαετίες περιοχής της Λάρνακας».

Ο Νίκος Αναστασιάδης, συνεχάρη την κοινοπραξία VLPG, ήτοι των Petrolina Public, EKO LOGISTICS και Συνεργατική Εταιρεία Συνεργκάζ και Intergaz, που επένδυσαν στην περιοχή, πάντα με πιστή εφαρμογή των όρων λειτουργίας τους με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

1

Το έργο

Πρόκειται για επένδυση που υπερβαίνει τα 35 εκ. ευρώ, χωρίς την κρατική συμβολή. Η ενεργειακή υποδομή, είναι συνολικής χωρητικότητας 4.000 μετρικών τόνων και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει αυτόματο γεμιστήριο βυτιοφόρων, εμφιαλωτήριο και μονάδα συντήρησης κυλίνδρων υγραερίου.

Στην περιοχή, πέραν από τα σημαντικά έργα υποδομής που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, όπως η ανέγερση του νέου Πυροσβεστικού Σταθμού, καθώς και η Πρώτη Φάση του Οδικού Δικτύου, είναι υπό υλοποίηση ή έχουν τροχοδρομηθεί τα ακόλουθα:

  • Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του οδικού δικτύου, που είναι υπό κατασκευή.
  • Η τοποθέτηση περιμετρικής περίφραξης με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που θα περιλαμβάνει συστήματα ασφάλειας και ελεγχόμενες πύλες εισόδου στο Ενεργειακό Κέντρο.
  • Η ανέγερση και η λειτουργία Ειδικού Κέντρου Ασφάλειας της Αστυνομίας, το οποίο θα περιλαμβάνει το κέντρο ελέγχου της περιοχής.
  • Το ενιαίο σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης της περιοχής, το οποίο θα συμπληρώσει και ενισχύσει τα συστήματα πυρασφάλειας που διαθέτει η κάθε εταιρεία στις εγκαταστάσεις της.

Έργα, τα οποία, περιλαμβανομένου και του κόστους μετακίνησης πετρελαιοειδών, στο σύνολο τους ανέρχονται στα περίπου 58 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, προωθούνται και άλλες δράσεις που σχετίζονται ευρύτερα με το ενεργειακό κέντρο, όπως:

  • Η μετακίνηση της εταιρείας Economides Metal Recycling, οι δραστηριότητες της οποίας δεν συνάδουν με την περιοχή. Η μετακίνηση της εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2023.
  • Η εκπόνηση Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας, το οποίο θα καλύπτει ολόκληρο το Ενεργειακό Κέντρο και θα ενεργοποιείται από τον Έπαρχο Λάρνακας σε περίπτωση συμβάντος έκτακτης ανάγκης.
  • Η λειτουργία Επιτροπής Επιτήρησης της Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της Περιοχής Βασιλικού, και
  • Η σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής για τη διακυβέρνηση του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού.

Προοπτικές για τη Λάρνακα και τις κοινότητες

Κατά την ομιλία του, ο Νίκος Αναστασιάδης ανέφερε πως «πέραν των προοπτικών που διανοίγονται πλέον για το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας, θέλω να σταθώ, επίσης, στις ανάλογες προοπτικές που παρουσιάζει η περιοχή του Βασιλικού ως Ενεργειακό Κέντρο στη βάση των στοχευμένων σχεδιασμών του κράτους. Είναι στο πλαίσιο αυτό, που στην ύψιστη βαθμίδα των προτεραιοτήτων μας τέθηκε η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, αλλά και, εξίσου σημαντικό, των κατοίκων των Κοινοτήτων της ευρύτερης περιοχής.

Προς τούτο, τον Μάρτιο του 2022 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μετεξέλιξη της Υπουργικής Επιτροπής και της Καθοδηγητικής Επιτροπής για τη μετακίνηση των πετρελαιοειδών, σε Υπουργική Επιτροπή, με κύρια αρμοδιότητα την εποπτεία και  συντονισμό της υλοποίησης των έργων και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου, εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει και εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Εννέα Κοινοτήτων Περιοχής Βασιλικού, για άμεση πληροφόρηση σε σχέση με τις δράσεις και ενέργειες που λαμβάνουν χώρα. Επιπρόσθετα, συστάθηκε Συντονιστικός Φορέας Ασφάλειας του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού, ο οποίος αποτελείται από εκπροσώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ως συντονιστή, της Αστυνομίας, της Λιμενικής Αστυνομίας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, με σκοπό τη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων ασφάλειας στο Ενεργειακό Κέντρο. Από τον αριθμό των προαναφερόμενων δράσεων και ενεργειών, ως επίσης το εύρος των Κυβερνητικών Τμημάτων και Υπηρεσιών που εμπλέκονται μπορείτε να αντιληφθείτε το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου της μετακίνησης, αλλά και της δημιουργίας και λειτουργίας νέων εγκαταστάσεων στο Ενεργειακό Κέντρο.»