Μoodys: Θετικά τα μέτρα για αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας

Θετικά αξιολογεί ο οίκος Moody’s, τα μέτρα που έλαβε η κυπριακή Κυβέρνηση για μετριασμό των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομία. Όπως ο οίκος αναφέρει στο δελτίο Credit Outlook με ημερομηνία 19 Μαρτίου, «αναμένουμε ότι το πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει οικονομική στήριξη για τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, επιπρόσθετα από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τα ενδεχόμενα μέτρα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), θα συμβάλει στον περιορισμό του αντίκτυπου που σχετίζεται με το κορωνοϊό στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και την κερδοφορία των τραπεζών».

Το πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης ύψους €700 εκατ. αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ, εκ των οποίων €450 εκατ. είναι δημοσιονομικά μέτρα και  €250 εκατ. για τη στήριξη της ρευστότητας χωρίς δημοσιονομική επίπτωση. Η οικονομική στήριξη για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που πλήττονται έχει ως στόχο τον περιορισμό της ανεργίας και τη διατήρηση της εγχώριας κατανάλωσης, την στήριξη του τουρισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την παράταση της τουριστικής περιόδου μετά τον Οκτώβριο.

Όπως αναφέρεται, η σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους εν μέσω μόνιμης υποχώρησης της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με μέτρα όπως οι αυστηρότερες ταξιδιωτικές απαιτήσεις και περιορισμοί και το κλείσιμο μη βασικών επιχειρήσεων, αποτελούν αρνητική εξέλιξη για τις τράπεζες.

Τα διδάγματα από την Κίνα, σημειώνεται , δείχνουν επίσης ότι η οικονομική ανάκαμψη μετά την κορύφωση του ιού, θα είναι αργή και δύσκολη.Η οικονομική επιβράδυνση που σχετίζεται με τον ιό προσθέτει στις υπάρχουσες προκλήσεις των τραπεζών όσον αφορά την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων και την κερδοφορία, εν μέσω της ασθενέστερης δανειοδοτικής δραστηριότητας, των λιγότερων συναλλαγών με χρέωση και του υψηλότερου πιστωτικού κόστους. Όλες οι εγχώριες τράπεζες είναι εκτεθειμένες, ακόμη και εκείνες των οποίων ο επιχειρηματικός προσανατολισμός βρίσκεται εκτός Κύπρου, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.

Όπως αναφέρεται, το πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης της Κύπρου στοχεύει στον περιορισμό των μακροπρόθεσμων αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, υποστηρίζοντας τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις ώστε να παραμείνουν βιώσιμες, περιορίζοντας τις απολύσεις και διατηρώντας την κατανάλωση. Κατά τον χρόνο σύνταξης του δελτίου, ο Moody’s ανέμενε περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές από την ΚΤΚ και δράσεις από τις τράπεζες για τη στήριξη αυτών των πρωτοβουλιών. Αυτά τα μέτρα, προστίθεται, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για τη περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και ίσως ίσως τις θερμότερες καιρικές συνθήκες την άνοιξη και το καλοκαίρι, πιθανότατα θα επιτρέψουν σταδιακά την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
 
 
Ωστόσο σημειώνεται ότι η πλήρης έκταση του οικονομικού κόστους και των επιπτώσεων στις τράπεζες θα είναι ασαφής για κάποιο χρονικό διάστημα. Όσο περισσότερο διαρκεί η κορύφωσης της εξάπλωσης του ιού και η επαναφορά των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην κανονική τους  δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική επίπτωση και οι πιο σοβαρές οι συνέπειες για την ποιότητα των δανείων των τραπεζών και την κερδοφορία τους.

Αρνητική για τις κυπριακές τράπεζες θεωρείται και η μείωση του τουρισμού διεθνώς, όπως και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και το κλείσιμο ξενοδοχείων μέχρι το τέλος Απριλίου 2020.  Ο οίκος υπολογίζει ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός αποτελούσαν περίπου το 7% του Κυπριακού ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας το 2018, ενώ η έμμεση συμβολή του τομέα υπολογίζεται γύρω στο 22% σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού.

Αναφέρεται επίσης ότι περίπου 7% των δανείων της Τράπεζας Κύπρου και 6% των Δανείων της Ελληνικής Τράπεζας ήταν στον ευρύτερο τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού στο τέλος του 2018, ενώ η RCB Bank ήταν λιγότερο εκτεθειμένη με περίπου 2% των δανείων. Ο οίκος θεωρεί ότι δεν είναι ακόμα καθαρό πόσο πετυχημένα θα είναι τα μέτρα για τον τουρισμό, αφού αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα υποχωρήσει η εξάπλωση του ιού, κυρίως στη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από τις μισές αφίξεις τουριστών στην Κύπρο.

Σημειώνεται επίσης ότι η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, η αυξημένη αβεβαιότητα τους επόμενους μήνες και η μειωμένη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, σημαίνει ότι οι προγραμματισμένες πωλήσεις προβληματικών δανείων για το 2020 θα είναι πιο δύσκολες. Αυτό πιθανόν να υπονομεύσει οποιαδήποτε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα στοιχείων ενεργητικού και στα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών. Κατά συνέπεια, οι πιστωτικοί κίνδυνοι θα παραμείνουν αυξημένοι εξαιτίας του υψηλού αποθέματος προβληματικών δανείων και συσσωρευμένων περιουσιακών στοιχείων που θα χρειαστούν χρόνο για να μειωθούν, με αβέβαιες αξίες ανάκαμψης που θέτουν σε κίνδυνο την κερδοφορία και το κεφάλαιο

Σημειώνεται ότι στις 16 Μαρτίου, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πρόσθετες προβλέψεις ύψους € 75 εκατ. ως μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το τέταρτο τρίμηνο, με αρνητική κεφαλαιακή επίπτωση κατά περίπου 45 μονάδες βάσης Σημειώνεται επίσης ως θετική, η προσωρινή αναστολή των απαιτήσεων της ΕΚΤ για διατήρηση αποθέματος ασφαλείας και ρυθμιστικό κεφάλαιο. Αυτό, αναφέρεται, θα προστατεύσει προσωρινά τις τράπεζες από πιθανές υψηλότερες πιστωτικές ζημίες που σχετίζονται με το μεγάλο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή ως συνέπεια των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή
ΚΥΠΕ
Επόμενο άρθρο

Οι προβλέψεις της Λανγκάρντ για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην οικονομία

Οι εκτιμήσεις λένε ότι τα περιοριστικά μέτρα θα διαρκέσουν για τρεις μήνες
18/03/2020 - 17:09

ΣχετικέςΕιδήσεις

Έρευνα σε βάρος του απερχόμενου Πρωθυπουργού της Γαλλίας

Ενενήντα μηνύσεις έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο της Δημοκρατίας
03/07/2020 - 22:05

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Οι αριθμοί δεν ψεύδονται»

Καλεί τις κυβερνήσεις να συμμετάσχουν στη "μάχη" κατά του κορωνοϊού
03/07/2020 - 21:53

Ουδέν νέο περιστατικό της νόσου Covid-19 το τελευταίο 24ωρο

Δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα από σύνολο 1,538 εργαστηριακών διαγνώσεων
03/07/2020 - 17:18

"Γιοκ" τα τεστ για Covid-19 στα κατεχόμενα

Μέχρι την Δευτέρα φτάνουν οι διαθέσιμες ποσότητες αναφέρει η "Γενί Ντουζέν"
03/07/2020 - 16:40

Τα τρία σενάρια για την πορεία της κυπριακής οικονομίας

Αύξηση των ΜΕΔ το 2021 λόγω επιπτώσεων του κορωνοϊού στα εισοδήματα διαβλέπει η ΚΤΚ
03/07/2020 - 16:13

Μέσω social media και app θα μαθαίνεις για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο

Με αυτά τα μέτρα βγαίνουν στους δρόμους οι αστυνομικοί το Σαββατοκύριακο
03/07/2020 - 15:56

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Σωρεία παραπόνων στο Σύνδεσμο Καταναλωτών για τα ταξιδιωτικά vouchers (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πρόβλημα με τις χρηματικές επιστροφές εντοπίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το απόλυτο χάος σε τρεις παράνομους σκουπιδότοπους (ΒΙΝΤΕΟ)

"Δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό κόστος οι τοπικές Αρχές"

Φωνές από υπαλλήλους ξενοδοχείων για το "επίδομα πείνας" (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεκάδες ξενοδοχοϋπάλληλοι διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Yπουργείο Eργασίας
Ελλάδα

28 νέα κρούσματα στην Ελλάδα, κανένας νέος θάνατος το τελευταίο 24ωρο

Ο αριθμός των περιστατικών της νόσου Covid-19 ανέρχεται πλέον σε 3.486

Ερντογάν εναντίον όλων για την Αγία Σοφία

"Επίθεση κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας"

Στο Πήλιο μέσω Βουλγαρίας ο πατέρας του Μπόρις Τζόνσον παρά τις απαγορεύσεις

Η κίνησή του προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Ελλάδα
Διεθνή

Έρευνα σε βάρος του απερχόμενου Πρωθυπουργού της Γαλλίας

Ενενήντα μηνύσεις έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο της Δημοκρατίας

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Οι αριθμοί δεν ψεύδονται»

Καλεί τις κυβερνήσεις να συμμετάσχουν στη "μάχη" κατά του κορωνοϊού

Ανοίγουν μετά από τρεις μήνες οι βρετανικές παμπ

Άλλο οι κυβερνητικές οδηγίες και άλλο οι αυστηροί κανόνες, λένε ιδιοκτήτες

tv news

Η Μαρίνα είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί για την αθώωση της Κάτιας ως το τέλος..

«Γυναίκα Χωρίς Όνομα» Δείτε στα συγκλονιστικά τελευταία επεισόδια της εβδομάδας
Alpha TV Κύπρου

Μάρκος Παγδατής: Η κορυφή στο παγκόσμιο τένις και τώρα η ζωή με τρία παιδιά!

Ο αγαπημένος Κύπριος τενίστας έρχεται αυτό το Σάββατο στις «24 ΩΡΕΣ» μαζί με τη σύζυγό του
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 04/07/2020 - 07:1560' ΕΛΛΑΔΑ
Σάβ, 04/07/2020 - 08:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 04/07/2020 - 14:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 04/07/2020 - 15:50Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 04/07/2020 - 18:00ALPHA NEWS
Σάβ, 04/07/2020 - 18:40KITCHEN LAB
Σάβ, 04/07/2020 - 20:20ALPHA NEWS
Σάβ, 04/07/2020 - 21:1524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 04/07/2020 - 22:20SNOWDEN
Κυρ, 05/07/2020 - 00:15ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κυρ, 05/07/2020 - 01:45WORLD PARTY
Κυρ, 05/07/2020 - 02:4510Η ΕΝΤΟΛΗ
Κυρ, 05/07/2020 - 05:30ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ