Προκλήσεις και ευκαιρίες του Fund Industry σήμερα

Πέμπτη, 26/1/2023 - 14:54

Του Κωνσταντίνου Ξάνθη*

Το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει το Fund Industry στην Κύπρο, καθώς και οι τάσεις και προκλήσεις στον τομέα αυτό, διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από τις τρέχουσες τοπικές και παγκόσμιες κοινωνικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις. Αναμφίβολα, η περίοδος την οποία διανύουμε, χαρακτηρίζεται από μια σειρά σημαντικών προκλήσεων και δυσκολιών, οι οποίες οφείλονται κυρίως στην πανδημία και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι παράγοντες αυτοί έχουν οδηγήσει σε δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε ενεργειακή κρίση και στη διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος αβεβαιότητας, με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλό κόστος και πληθωρισμό. Ταυτόχρονα, διανύουμε περίοδο συνεχόμενων αυξήσεων στα επιτόκια, η οποία επηρεάζει δυσμενώς τα επιτόκια δανεισμού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανησυχίες για χαμηλότερο ρυθμό χορήγησης νέων δανείων που, εφόσον επιβεβαιωθούν αυτές οι ανησυχίες, θα επηρεάσουν δυσμενώς σε κάποιο βαθμό, την οικονομική ανάπτυξη. Επίσης, ενδεχομένως να δημιουργηθούν δυσκολίες ως προς την δυνατότητα εύρυθμης αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων λόγω του αυξανόμενου σχετικού κόστους.

Όπως σε κάθε οικονομικό κύκλο, η περίοδος αβεβαιότητας που διανύουμε γεννά ευκαιρίες τις οποίες η Κύπρος και το Fund Industry καλούνται να αναγνωρίσουν εγκαίρως, να τις αξιολογήσουν σωστά και να τις αξιοποιήσουν. Η Κύπρος μπορεί να καθιερωθεί ως σημαντικό ευρωπαϊκό κέντρο προσέλκυσης διαχειριστών επενδύσεων και επενδυτικών ταμείων και να επιτύχει μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στον τομέα αυτό, λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, έναντι των άλλων παραδοσιακών ευρωπαϊκών κέντρων.

Το μοντέρνο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, τόσο για τα επενδυτικά ταμεία όσο και για τους διαχειριστές τους, είναι σύμφωνο με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ενώ σε συνδυασμό με το φιλικό προς το επιχειρείν κοινό δίκαιο, αποτελούν αξιόπιστη λύση για τους επαγγελματίες του χώρου που θέλουν να έχουν βάση και να δραστηριοποιηθούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

Παράλληλα, το χαμηλότερο κόστος δημιουργίας και λειτουργίας επενδυτικών ταμείων, όπως επίσης και τα ελκυστικά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για διαχειριστές επενδυτικών ταμείων, διαμορφώνουν ένα άριστο περιβάλλον για μεσαίου και μικρότερου μεγέθους διαχειριστές-επενδυτικά ταμεία, το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας των οποίων είναι καθοριστικό για την βιωσιμότητά τους. Επίσης, το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον τομέα αυτό ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.

Σε επίπεδο προκλήσεων στις οποίες το Fund Industry καλείται να στρέψει το βλέμμα του, εκ των πλέον σημαντικών είναι η τεχνολογία, καθώς αγγίζει κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Έρχεται στο προσκήνιο μια νέα γενιά, η οποία έχει μεγαλώσει πολύ διαφορετικά και απαιτεί τη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού περιβάλλοντος, όπου όλα είναι ψηφιοποιημένα και διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Αυτή η νέα γενιά αρχίζει να συγκεντρώνει κεφάλαια προς επένδυση, στοιχείο που θα επηρεάσει σημαντικά και θα μεταμορφώσει τον τρόπο που λειτουργεί η οικονομία, οι επενδύσεις και το Fund Industry.

Επίσης, προτεραιότητα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Oι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης Environmental Social Governance (ESG) αποτελούν σημαντική πρόκληση, καθώς επηρεάζουν αναπόφευκτα όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών ταμείων, τα οποία επενδύουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας και χρηματοδοτούν φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, το ESG αποτύπωμα του κάθε διαχειριστή, επενδυτικού ταμείου και των επενδύσεών του, είναι σημαντικό και εξετάζεται ως παράμετρος στη διαδικασία της επιλογής της επένδυσης τόσο από την πλευρά των επενδυτών όσο και των διαχειριστών.

Οι εμπλεκόμενοι στην δημιουργία και λειτουργία επενδυτικών ταμείων οφείλουμε να προωθούμε τα πλεονεκτήματα της Κύπρου, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση και η φήμη της στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή και διεθνώς. Παράλληλα θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν, τους παράγοντες που επηρεάζουν το σημερινό περιβάλλον της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας αναλόγως και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε κάθε οικονομικό κύκλο.  

*Head Wealth Management Operations της Eurobank Κύπρου