Τι περιλαμβάνει το τελικό νομοσχέδιο για το ΦΠΑ στη πρώτη κατοικία

Τρίτη, 6/6/2023 - 21:18
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΠΙΤΙ

Έτοιμο είναι το νομοσχέδιο που θα οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής την Πέμπτη, 8 Ιουνίου, που αφορά το μειωμένο ΦΠΑ 5%. Το τελικό κείμενο που έχει κατατεθεί είναι σύμφωνο με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ άλλων η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής αποφάσισε την αύξηση του μέγιστου ορίου των 110 τετραγωνικών μέτρων στα 130. 

Ο Υπουργός Οικονομικών σε απαντητική επιστολή προς την Επιτροπή Οικονομικών κρούει τον κώδωνα τονίζοντας ότι τα χρονικά όρια έχουν εξαντληθεί και ο κίνδυνος να οδηγηθεί η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να υποστεί πρόστιμο είναι ψηλαφητός. Τέλος το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί αποτελεί την ενδεδειγμένη υπό τις περιστάσεις λύσεις.

Δείτε αυτούσιες τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου:

Η επιτροπή, στο στάδιο της τοποθέτησης επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά επικαιροποιημένα δεδομένα της αγοράς, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση των τιμών των κατασκευαστικών υλικών και των επιτοκίων, καθώς και τη δυσκολία στην παραχώρηση δανείων, ειδικότερα σε νεαρά ζευγάρια, για σκοπούς απόκτησης κατοικίας:

1. αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μέγιστου ορίου των 110 τ.μ. στα 130 τ.μ., όριο το οποίο συνάδει με τα δεδομένα της αγοράς και ικανοποιεί παράλληλα στον καλύτερο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας, ενώ παραμένει, σε συνδυασμό με την ανώτατη αξία συναλλαγής, ως δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα, κοινωνικά στοχευμένο μέτρο και

2. ζήτησε την τελική θέση του Υπουργού Οικονομικών ως προς την πιο πάνω διαφοροποίηση. ​Συναφώς, η πρόεδρος της επιτροπής, με επιστολή της, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, διαβίβασε στον Υπουργό Οικονομικών το πιο πάνω αίτημα.