Τράπεζα Κύπρου: Ανανεώθηκε η Συλλογική Σύμβαση με την ΕΤΥΚ

Παρασκευή, 23/7/2021 - 13:38
Μικρογραφία

Σε συμφωνία για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για την περίοδο 2021-2022 κατέληξαν Τράπεζα Κύπρου και ΕΤΥΚ. Η Τράπεζα κάνει λόγο για συμφωνία-αποτέλεσμα της άριστης και καλόπιστης συνεργασίας και σχέσης που υπάρχει μεταξύ των δύο μερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο πλευρές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στόχευσαν στην επιτυχή πορεία του Οργανισμού και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων σε μακροχρόνια βάση. 

Ανάμεσα σε άλλα η συμφωνία περιλαμβάνει ένα σύστημα κλιμάκων που σχετίζεται με «βαθμίδες και αμοιβές» με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

Ø  Αναγνώριση της αξίας της θέσης εργασίας

Ø  Δημιουργία μεγαλύτερου ορίζοντα προοπτικής και ανέλιξης του προσωπικού και

Ø  Διατήρηση και ενίσχυση των υφιστάμενων μισθολογικών κλιμάκων.

Παράλληλα συμφωνήθηκε όπως δοθεί ετήσια προσαύξηση σε όλο το μόνιμο προσωπικό με βάση την ημερομηνία πρόσληψης του καθώς και επίσης αριθμός προαγωγών και αναβαθμίσεων σε συγκεκριμένη μέλη του προσωπικού με σαφή, συγκεκριμένα και διαφανή κριτήρια.