Υπ. Υγείας: Δεν εντοπίστηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες στις δράσεις κατά COVID-19

Πέμπτη, 17/3/2022 - 17:41
Μικρογραφία

Δεν εντοπίστηκαν μη επιλέξιμες δαπάνες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο έλεγχος πράξεων που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας στο Υπουργείο Υγείας, ως δικαιούχος του έργου “Δράσεις για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19”, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος “Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις συνολικές δαπάνες ύψους €28.628.702,88 που είχαν δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λογιστική χρήση 01/07/2020 – 30/06/2021 για το συγκεκριμένο έργο, δαπάνες ύψους €13.191.152,42 ελέγχθηκαν από την KPMG Ltd χωρίς να εντοπιστούν μη επιλέξιμες δαπάνες.

Οι υπόλοιπες δαπάνες ύψους €15.437.550,46 που αφορούσαν στην αγορά εμβολίων και φαρμάκων, ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας χωρίς επίσης να εντοπιστούν μη επιλέξιμες δαπάνες.

Το έργο αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύπρο και οι δράσεις που υλοποιούνται, στοχεύουν στην ενίσχυση και προστασία του Γενικού Συστήματος Υγείας και των κρατικών νοσηλευτηρίων, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η ενίσχυση της πρόληψης και της ανίχνευσης του ιού, η αποτροπή της εξάπλωσης του και κατ’ επέκταση η προστασία της δημόσιας υγείας, σημειώνεται.

Στο έργο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες συμβάσεις: Ενίσχυση κρατικών νοσηλευτηρίων, τόσο με τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως αναπνευστήρες, οθόνες παρακολούθησης, όσο και με τον κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας για ιατρούς και νοσηλευτές, αγορά φαρμάκων για ίαση των ασθενών με COVID-19, αγορά εμβολίων COVID-19 και αγορά αντιδραστηρίων και άλλων αναλωσίμων που αφορούν τις μοριακές εξετάσεις.