ΥΠΟΙΚ: "Δόθηκε κρατική ενίσχυση, για να μην γίνει κούρεμα στον Συνεργατισμό"

Για όλους και για όλα μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Στην εισαγωγική του δήλωση, ο κύριος Γεωργιάδης χαρακτήρισε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως τον "αδύναμο κρίκο" της κυπριακής οικονομίας και υπέδειξε ότι "δόθηκε κρατική ενίσχυση, για να μην γίνει κούρεμα, για να εξασφαλιστεί χρόνος, για να αρχίσουν να δημιουργούνται δομές τράπεζας και για να καταστεί τελικά εφικτή, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, η ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού."

Διαβάστε αυτούσια την εισαγωγική δήλωση του Υπουργού Οικονομικών: 

 "Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να εμφανιστώ ενώπιον της Επιτροπής σας και να απαντήσω στα όποια ερωτήματα σας.

Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει καταθέσει στην Επιτροπή σας ένα τεράστιο όγκο εγγράφων, το σύνολο των σχετικών εγγράφων που έχουν εντοπιστεί στο ηλεκτρονικό αρχείο του Υπουργείου. Επειδή, αντιλαμβάνομαι, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά στην αλληλογραφία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διευκρινίζω ότι και αυτή η αλληλογραφία, δηλαδή η εμπιστευτική αλληλογραφία του Υπουργείου Οικονομικών με τον SSM όπως και με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, σας έχει διαβιβαστεί, από τις 25 Ιουλίου, με την παράκληση βέβαια όπως η διαβάθμιση των εγγράφων ληφθεί υπόψη κατά την χρήση τους από την Επιτροπή σας.

Επί της ουσίας, θα ήθελα να προβώ σε κάποιες βασικές επισημάνσεις:

Πρώτο: Έχοντας υπόψη και τα όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή σας, το ερώτημα που τίθεται δεν είναι πως και γιατί οδηγήθηκε ο Συνεργατισμός σε αδιέξοδο το 2013. Το ερώτημα είναι πως και άντεξε ο Συνεργατισμός μέχρι το 2013; Πως επιτράπηκε σε ένα τέτοιο οργανισμό να λειτουργεί και να διαχειρίζεται τις καταθέσεις του κόσμου μέχρι το 2013; Κατ’ ακρίβεια, δεν ήταν καν ένας οργανισμός. Ήταν ένα χαλαρό δίκτυο πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούσαν χωρίς αξιόπιστες διαδικασίες, χωρίς έλεγχο, χωρίς εποπτεία, χωρίς την κατάλληλη στελέχωση. Οι διαδικασίες παραχώρησης δανείων ήταν ιδιαίτερα προβληματικές. Δίνονταν δάνεια αλόγιστα, χωρίς αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής. Δίνονταν ακόμη δάνεια στους ίδιους τους διοικούντες, μέχρι και σε ανύπαρκτα πρόσωπα. Στα 10 χρόνια πριν από την κορύφωση της κρίσης, από το 2002 μέχρι το 2012, τα δάνεια του Συνεργατισμού υπερ-τριπλασιάστηκαν και από 4.5 δις έφτασαν στα 14 δις. Το χειρότερο, κανείς δεν παρακολουθούσε εάν αυτά τα δάνεια εξυπηρετούνταν ή όχι. Κατ’ ακρίβεια, εάν υπήρχε επαρκής εξασφάλιση από κάποιο ακίνητο, εάν υπήρχε κάποια υποθήκη, το δάνειο θεωρείτο πάντοτε εξυπηρετούμενο, έστω και εάν δεν είχε πληρωθεί ποτέ ούτε και ένα ευρώ. Όπως λέχθηκε στην Επιτροπή σας, η έννοια του μη-εξυπηρετούμενου δανείου ήταν άγνωστη. Ο διαγνωστικός έλεγχος που διεξήχθη το 2012/13 απεκάλυψε τα προβλήματα που ως τότε, κάποιοι έκρυβαν κάτω από το χαλί.  

Δεύτερο: Η κρατική ενίσχυση του 2013 δεν εξαφάνισε τα προβλήματα του Συνεργατισμού. Απέτρεψε κούρεμα καταθέσεων και στο Συνεργατισμό. Ήταν μια πολιτική απόφαση σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών, την οποία ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φρόντισε να διασφαλίσει. Μέχρι τότε, ο Συνεργατισμός λειτουργούσε με αρνητικά κεφαλαία. Άρα η κρατική ενίσχυση έκλεισε μια τρύπα, ένα έλλειμα. Οι διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης του Συνεργατισμού ήταν εξίσου ανύπαρκτες. Δόθηκε λοιπών κρατική ενίσχυση, για να μην γίνει κούρεμα, για να εξασφαλιστεί χρόνος, για να αρχίσουν να δημιουργούνται δομές τράπεζας και για να καταστεί τελικά εφικτή, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, η ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού. Αυτή ήταν η προδιαγεγραμμένη και  απόλυτα σωστή πορεία. 

Τρίτο: Η πρόοδος στον Συνεργατισμό κατά τη τετραετή περίοδο από το τέλος του 2013 μέχρι το τέλος του 2017, ήταν σημαντική. Εξάλλου, ήταν βασικό ζήτημα αξιολόγησης από την Τρόικα στα πλαίσια του Μνημονίου. Άρχισε ο Συνεργατισμός να παίρνει την μορφή και να καθιερώνει διαδικασίες κανονικής τράπεζας. Υπήρξε οργανική κερδοφορία 750εκ. Δόθηκαν, κυρίως από το 2016 και μετά, καινούργια δάνεια ύψους σχεδόν 1 δις, πολύ καλής ποιότητας, με το ποσοστό αθέτησης να περιορίζεται στο 1%. Τα παλαιά ΜΕΔ, που στη πρώτη καταγραφή που έγινε το 2014 με βάση τους νέους ορισμούς, ανήλθαν στα 7.5 δις και τα οποία κορυφώθηκαν στο τέλος του 2015 στα 7.7 δις, άρχισαν να περιορίζονται από τις αρχές του 2016 και μέχρι το τέλος του 2017 περιορίστηκαν στα 6.4 δις, πιο κάτω δηλαδή από τον στόχο που είχε θέσει η ΚΤΚ για μείωση στα 6.5 δις. Παρ’ όλα αυτά, τα ΜΕΔ παρέμειναν ως ο βασικός επιβαρυντικός παράγοντας για τον Συνεργατισμό, που εξακολουθούσε, παρά την πρόοδο, να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο για το τραπεζικό μας σύστημα.

Τέταρτο: Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το ρυθμιστικό πλαίσιο δεν παρέμεινε στατικό. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος και να περιορίζουμε την θεώρηση μας στον δικό μας μικρόκοσμο. Από το 2014 ξεκίνησε η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης.  Η Τραπεζική Ένωση αποτελεί την κοινή απάντηση των κρατών-μελών στις διαπιστωμένες αστοχίες της εποπτείας και της τραπεζικής λειτουργίας σε εθνικό επίπεδο. Το κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό και η εποπτεία, που έχει μεταφερθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι πολύ πιο απαιτητική. Η συμμετοχή στην Τραπεζική Ένωση δεν είναι εύκολη. Συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις και είναι, το λέω ξανά, ιδιαίτερα απαιτητική. Υπάρχει ένα συνεχές ανέβασμα του εποπτικού πήχη. Όμως, είναι ένα εγχείρημα το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό και ως υπουργός το έχω υποστηρίξει στο Eurogroup και στο ECOFIN, γιατί έτσι είναι που θα δημιουργήσουμε πιο ισχυρά και θωρακισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Είναι σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, που  η κυβέρνηση  έλαβε πρόσφατα καθοριστικές αποφάσεις σε σχέση με τον Συνεργατισμό. Αποφάσεις, που όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει, αποτελούν συνέχεια και ολοκληρώνουν τα μέτρα στήριξης του 2013. Ο διαχωρισμός της Συνεργατικής, μέσα από την αποδοχή της πρότασης από την Ελληνική Τράπεζα, δεν ήταν αρνητική εξέλιξη, ούτε και ήταν λύση ανάγκης. Ήταν κίνηση πολιτικά δύσκολη αλλά επωφελής, που διασφάλισε την εμπιστοσύνη και την σταθερότητα. Και να υπήρχε και διαφορετική άποψη, ήταν η κίνηση που προέκριναν οι Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. 

Ήταν κίνηση που μας επιτρέπει να έχουμε στη χώρα μας τραπεζικά ιδρύματα που θα στηρίζονται σε στέρεα θεμέλια και θα είναι απαλλαγμένα από τις παθογένειες και τα λάθη του παρελθόντος, όπως ακριβώς είχα δηλώσει δημοσίως, εκ μέρους της κυβέρνησης, στις 15 Ιουνίου, αμέσως μετά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου."

Επόμενο άρθρο

"Πήραν μια ομάδα από τo αγροτικό για να την οδηγήσουν στο Champions League"

Χάρης Γεωργιάδης: "Δόθηκαν δάνεια χωρίς ταυτότητα, που τώρα είναι βουνό"
22/11/2018 - 09:29

ΣχετικέςΕιδήσεις

ΥΠΟΙΚ: Ισχυρή επιβεβαίωση εμπιστοσύνης η υπερκάλυψη του πρώτου 15ετούς ομολόγου

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη δήλωσε ο Χάρης Γεωργιάδης
19/02/2019 - 19:57

"Όχι στη διπλή αποκοπή εισφοράς για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη"

ΠΑΣΥΝΟ, ΠΑΣΥΚΙ και ΑΣΔΥΚ έστειλαν κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών
15/02/2019 - 18:47

"Λίφτινγκ" στις εκδόσεις χρυσών διαβατηρίων (ΒΙΝΤΕΟ)

Τα νέα αυστηρά κριτήρια για τους αιτητές
13/02/2019 - 20:46

Αλλαγές στο σχέδιο πολιτογραφήσεων ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

"Θα ακολουθήσουν και άλλες κινήσεις και τότε είναι που έχουμε συνεισφορά στο ΑΕΠ"
13/02/2019 - 13:09

Σε πυρετώδεις προετοιμασίες το Υπ. Οικονομικών για έξοδο στις αγορές (ΒΙΝΤΕΟ)

Συναντήσεις με επενδυτές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
12/02/2019 - 21:49

Χάρης στο Bloomberg: Να σταματήσουμε το ρολόι του Brexit (BINTEO)

Παράταση του χρονοδιαγράμματος εισηγείται ο Υπουργός Οικονομικών
12/02/2019 - 10:28

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Άγνωστοι νυχτοβάτες "έζωσαν" με εύφλεκτη ύλη ατμοκαθαριστήριο στο Αυγόρου (ΦΩΤΟ)

Εκτεταμένες ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της επιχείρησης

Η "Ωκεανίς" οδήγησε σε εκτροπή πτήσης από τη Λάρνακα προς τη Θεσσαλονίκη

Καθυστερήσεις στις αφίξεις αεροπορικών πτήσεων σημειώνονται στο αεροδρόμιο "Μακεδονία"

Πάφος: Συλλήψεις για την απόπειρα κλοπής ΑΤΜ με διπλοκάμπινο (ΦΩΤΟ)

Σύμφωνα με την Αστυνομία πρόκειται για δύο πρόσωπα από τη Συρία, ηλικίας 53 και 23 ετών
Ελλάδα

Συναγερμός στο Κολωνάκι μετά τον εντοπισμό ύποπτου χαρτοφύλακα

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Ο "Δράκος του Σέιχ Σου" που καταδικάστηκε "τετράκις εις θάνατον" (ΦΩΤΟ)

Το έγκλημα που τον οδήγησε στο θάνατο, τα παιδικά του χρόνια και τα τελευταία του λόγια

Ρενέ Στυλιαρά: "Γράφω όπως ακριβώς αναπνέω" (ΒΙΝΤΕΟ)

Το πρώτο της στιχάκι, το ταξίδι της μέχρι την έκδοση, η έμπνευση της και το νέο της βιβλίο
Διεθνή

Παλαιστίνη: Νεκρός 14χρονος διαδηλωτής απο ισραηλινά πυρά

Άλλοι περίπου τριάντα Παλαιστίνιοι τραυματίστηκαν ανατολικά της πόλης της Γάζας

Η Κέλι Νάιτ-Κραφτ υποψήφια νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ 

Ντόναλτ Τράμπ: "Έχει κάνει εξαίρετη δουλειά εκπροσωπώντας το έθνος μας"

Ώρα μηδέν για την ανθρωπιστική βοήθεια των ΗΠΑ προς τη Βενεζουέλα (ΒΙΝΤΕΟ&ΦΩΤΟ)

Η κυβέρνηση έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα με την Κολομβία, στην πολιτεία Τάτσιρα

tv news

«Πάμε Πακέτο» Tρεις νέες ιστορίες που θα συγκλονίσουν αυτό το Σάββατο (ΒΙΝΤΕΟ)

Mπροστά σε ποια μεγάλη ανατροπή θα βρεθεί η αποστολέας; Ποια θα είναι η εξέλιξη;
Alpha TV Κύπρου

Ο βιολογικός γιος της Ελένης της πόρνης στις «24 ΩΡΕΣ» του Alpha αυτό το Σάββατο

Τα ναρκωτικά, οι φυλακές και η ψυχολογική κατάρρευση σε ηλικία 13 χρόνων... (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Σάβ, 23/02/2019 - 13:50ΛΟΥΗΣ NIGHT SHOW
Σάβ, 23/02/2019 - 15:30Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Σάβ, 23/02/2019 - 17:50ALPHA NEWS
Σάβ, 23/02/2019 - 18:00ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Σάβ, 23/02/2019 - 19:30ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Σάβ, 23/02/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Σάβ, 23/02/2019 - 21:1524 ΩΡΕΣ
Σάβ, 23/02/2019 - 22:10ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Σάβ, 23/02/2019 - 23:45ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Κυρ, 24/02/2019 - 00:30ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Κυρ, 24/02/2019 - 02:00ΚΑΡΜΑ
Κυρ, 24/02/2019 - 03:0024 ΩΡΕΣ
Κυρ, 24/02/2019 - 03:45ΜΠΛΕ
Κυρ, 24/02/2019 - 06:0060' ΕΛΛΑΔΑ
Κυρ, 24/02/2019 - 07:3024 ΩΡΕΣ
Κυρ, 24/02/2019 - 08:30ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ
Κυρ, 24/02/2019 - 13:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ