Υπολογιστής για όλους μέσω του προγράμματος DIGIT4ALL

Τρίτη, 31/1/2023 - 15:22

To πρόγραμμα DIGIT4ALL με στόχο “ψηφιακές δεξιότητες και εξοπλισμός υπολογιστή για όλους” τρέχει στην Κύπρο το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center For Social Innovation - CSI) μέσω του του Erasmus+. Το πρωτοποριακό αυτό έργο, που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και έχει διάρκεια 24 μήνες, στοχεύει στη στήριξη ατόμων στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε υπολογιστές και ψηφιακή εκπαίδευση.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ενσωμάτωση στον εργασιακό χώρο και την κοινωνία, προωθώντας παράλληλα την ανάγκη για βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω πολλών εργαστηρίων που θα προσφέρουν στους συμμετέχοντες/ουσες καθοδήγηση σχετικά με το πώς να έχουν πρόσβαση σε κοινά ψηφιακά εργαλεία και να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές τους γνώσεις χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και των προσόντων των συμμετεχόντων.

Στόχοι

Κύριες ομάδες-στόχοι του προγράμματος είναι μαθητές, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικοί φορείς   και εταιρίες. Το έργο DIGIT4ALL επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σε θέματα ψηφιακής παιδείας και την κατανόηση της ανάγκης για εγκάρσιες δεξιότητες, να αναπτύξει μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα προς την κατεύθυνση του ψηφιακού γραμματισμού και τέλος να ενισχύσει τη βιώσιμη απασχολησιμότητα και επιχειρηματικότητα με βάση μια καινοτόμο κατάρτιση και προληπτική δράση.

Αποτελέσματα

Οι εταίροι θα παράγουν τα ακόλουθα:

  • Οδηγός για εκπαιδευτές (πώς να απευθυνθείτε στην ομάδα στόχο, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον ψηφιακό γραμματισμό, οδηγίες),
  • Πλήρη εργαστήρια (Επιλογή μεταχειρισμένου υπολογιστή - Εγκατάσταση και χρήση δωρεάν και ανοικτού κώδικα λειτουργικού συστήματος και λογισμικού - Ψηφιακές δεξιότητες όπως ψηφιακό περιβάλλον, έρευνα, επικοινωνία, ψηφιακή ασφάλεια - Χρήση πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και διαδικτυακών εργαλείων στην τάξη,
  • Μεθοδολογία για την υλοποίηση του εργαστηρίου (Έκθεση υλοποίησης/πειραματισμού των εργαστηρίων - Επιπτώσεις και αύξηση/ανάλυση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Κοινοπραξία

Η κοινοπραξία του έργου DIGIT4ALL αποτελείται από συνολικά επτά οργανισμούς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες: 

  • OSENGO - Γαλλία (συντονιστικός οργανισμός)  
  • Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) - Κύπρος 
  • INSTITUT ZA PODGOTOVKA NA SLUJITELIV MEJDUNARODNI ORGANIZACII ZDRUZHENIE (ITPO) - Βουλγαρία 
  • Compass - Beratung, Begleitung und Training Gemeinnützige GmbH - Αυστρία
  • Consultoría de Innovación Social (CIS) - Ισπανία 
  • WISAMAR BILDUNGSGESELLSCHAFT Gemeinnützige GmbH - Γερμανία 
  • Euroform – Ιταλία

Τον περασμένο Σεπτέμβριο έλαβε χώρα στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας η εναρκτήρια συνάντηση για το DIGIT4ALL όπου οι εταίροι συζήτησαν για τη γενική διαχείριση του έργου και τους τρόπους προσέγγισης της ομάδας-στόχου. Επίσης ξεκαθάρισαν τα καθήκοντα κάθε οργανισμού σύμφωνα με την πρόταση, συμφώνησαν για την υλοποίηση των πρώτων βημάτων του έργου και όρισαν τις ημερομηνίες για τις επερχόμενες συναντήσεις των εταίρων. Όλα τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν επίσης και συζητήθηκαν από τον κύριο εταίρο κάθε προϊόντος, και η εταιρική σχέση συμφώνησε επίσης στη στρατηγική διάδοσης. Οι εταίροι θα συναντηθούν ξανά στη Γερμανία για τη δεύτερη συνάντηση των εταίρων τον Μάιο του 2023, με οικοδεσπότη τη Wisamar.