4 χρόνια ΓεΣΥ: Ανάγκη για συνεχή αξιολόγηση, λέει η Κανάρη

Πέμπτη, 1/6/2023 - 11:32

Για την ποιοτική εξέλιξη μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας, όπως το ΓεΣΥ, υπάρχει η αδήριτη ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών, αναφέρει σε μήνυμα της με την ευκαιρία συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, η Υπουργός Υγείας Δρ Πόπη Κανάρη.

Αναμφίβολα, σημειώνει, η υλοποίηση του ΓεΣΥ και η προσπάθεια επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί ήταν και παραμένει μια πολύ μεγάλη πρόκληση.

Τέσσερα χρόνια μετά την εφαρμογή του, συνεχίζει, το ΓεΣΥ παραμένει χωρίς αμφιβολία, µία από τις σημαντικότερες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη φιλοσοφία του οποίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και εκείνη προσωπικά, θα στηρίξουν και θα ενισχύσουν.

«Το κράτος, λίγο μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, κατά τη νηπιακή ουσιαστικά φάση της υλοποίησης του, κλήθηκε να επικεντρωθεί στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, κάτω από συνθήκες που δεν επέτρεψαν την υιοθέτηση των ενδεικνυόμενων δικλείδων που να διασφαλίζουν τη σωστή εποπτεία και παρακολούθηση με ποιοτικά κριτήρια.  Για την ποιοτική εξέλιξη μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης στον τομέα της υγείας ωστόσο, υπάρχει η αδήριτη ανάγκη της συνεχούς αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών και πρακτικών», προσθέτει.

Όπως αναφέρει η κ. Κανάρη, το Υπουργείο Υγείας, ως η αρμόδια εποπτική αρχή, αναγνωρίζει τις προκλήσεις αυτές και εργάζεται εντατικά για την αποτελεσματική διαχείρισή τους, με γνώμονα τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές στη χάραξη πολιτικών υγείας.

Απώτερος στόχος, σημειώνει η Υπουργός, είναι να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες, θέτοντας τον ασθενή και τα θεμιτά δικαιώματά του, στο επίκεντρο της πολιτικής, του με ταυτόχρονες λήψεις μέτρων για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΓεΣΥ.

Επισημαίνοντας τις προκλήσεις, η κ. Κανάρη αναφέρει ότι αυτές είναι ο έλεγχος και εποπτεία της χρήσης του Συστήματος, τόσο από τους παρόχους όσο και από το Υπουργείο Υγείας αλλά και ο αυστηρός έλεγχος σε θέματα που αφορούν στα δικαιώματα των ασθενών.

Πρόκληση, σύμφωνα με την ίδια, είναι και η επάρκεια φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα.

Ο ΟΑΥ, αναφέρει η Υπουργός, ως διά ο νόμου οργανισμός, υπεύθυνος για την εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης του συστήματος, έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις και ταυτόχρονα να αξιολογήσει τον αναμενόμενο σφαιρικό προϋπολογισμό του και την αυξανόμενη προσυπολογιζόμενη Γενική Κρατική Συνεισφορά. 

Σε ότι αφορά στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, συνεχίζει η Υπουργός, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει είναι αυτή της οικονομικής και διοικητικής αυτονομίας.  «Η εφαρμογή αποτελεσματικότερων μηχανισμών οργάνωσης και ελέγχων είναι επιβεβλημένη.  Ο ΟΚΥπΥ έχει αναλάβει την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στα Δημόσια Νοσηλευτήρια με χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους περίπου 47.7 εκατομμυρίων», προσθέτει.

Από αυτά τα έργα, αναφέρει, κάποια ολοκληρώθηκαν, όπως η Δημιουργία Μονάδας Covid στο Γ.Ν. Αμμοχώστου ενώ άλλα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σταδιακά, μέχρι το 2026.  Τα υπό αναφορά έργα, σημειώνει, θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τα Δημόσια Νοσηλευτήριά μας, όπως για παράδειγμα, το Νέο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα. 

Την ίδια ώρα, επισημαίνει η κ. Κανάρη, η συμβολή του Υπουργείου Υγείας είναι επιβεβλημένη, για την επίτευξη δράσεων όπως η εισαγωγή νομοθετικών ρυθμίσεων μέσω του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων νομοθεσιών και προετοιμασία νέων νομοσχεδίων, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας.

Ακόμη, η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, η διαπίστευση νοσηλευτηρίων ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας, η αντικατάσταση και αγορά νέου καινοτόμου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η διαχρονική αξιολόγηση των αναγκών υγείας και της επάρκειας των διαθέσιμων πόρων για την κάλυψή τους και η αύξηση εξειδικευμένων ιατρών στο ΓεΣΥ, κυρίως σε ειδικότητες που υπάρχει ζήτηση, με στόχο τη μείωση των λιστών αναμονής.

«Με γνώμονα λοιπόν το στρατηγικό πλάνο του Προέδρου της Δημοκρατίας στόχος είναι, να παρέχουμε υπηρεσίες που να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να υπηρετούν όχι απλά τη διαχείριση ασθένειας, αλλά κυρίως, την προαγωγή της υγείας.  Αρωγός και πρωτοστάτης σε αυτή την προσπάθεια θα είναι το Υπουργείο Υγείας, με μοναδικό του στόχο την επίτευξη της ύψιστης αποστολής του που είναι η διασφάλιση και η διαχρονική βελτστοποίηση του επιπέδου της παρεχόμενης φροντίδας υγείας για τους πολίτες της χώρας μας», καταλήγει.

Πηγή
ΚΥΠΕ