Στην ιστοσελίδα ΓεΣΥ εμφανίζονται πλέον όλες οι προ-εγκρίσεις

Τετάρτη, 4/10/2023 - 18:12
Μικρογραφία

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (OAY) ανακοίνωσε νέα αναβάθμισή του Συστήματος Πληροφορικής (ΣΠ) του ΓεΣΥ, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση των αιτημάτων προ-έγκρισης τους.

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός αναφέρει ότι μέσω της «Πύλης Δικαιούχων», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ www.gesy.org.cy, στην υπο-ενότητα "Προ-εγκρίσεις", εμφανίζονται όλες οι προ-εγκρίσεις του δικαιούχου.

Προσθέτει πως οι εν λόγω προ-εγκρίσεις φαίνονται με ένδειξη για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ως υποβληθείσα και εκκρεμεί εξέταση του αιτήματος, ως διαθέσιμη δηλαδή εγκρίθηκε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αρμόδιο επαγγελματία υγείας ανά περίπτωση και ως απορριφθείσα, δηλαδή απορρίφθηκε και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Ο ΟΑΥ σημειώνει ότι οι προ-εγκρίσεις που απορρίπτονται, εμφανίζονται μόνο για περίοδο ενός μήνα από την ημερομηνία απόρριψής τους.

Πηγή
ΚΥΠΕ