Λίστα ονομάτων για Επίτροπο Διαφάνειας ενώπιον Βουλής και ΠτΔ

Πέμπτη, 21/4/2022 - 16:56
Μικρογραφία

Έτοιμος είναι ο κατάλογος από τον οποίον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιλέξει για διορισμό τον Επίτροπο Διαφάνειας και τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, όπως ανακοίνωσε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. 

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο το συσταθέν δυνάμει του άρθρου 3(3)(α) του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου του 2022 (Νόμος 19(Ι) του 2022) ανακοινώνει ότι ύστερα από τρεις πρόσφατες συνεδρίες του προχώρησε στην ετοιμασία του καταλόγου των προσώπων από τον οποίον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιλέξει για διορισμό τον Επίτροπο Διαφάνειας και τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Περαιτέρω, ανακοινώνει ότι ως προνοείται στο άρθρο 3(3)(γ) του Νόμου έχει διευθετηθεί όπως υποβάλει τον εν λόγω κατάλογο προς ενημέρωση και συζήτηση σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και με απόλυτη εμπιστευτικότητα τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Περαιτέρω δε ότι θα παραδώσει τον εν λόγω κατάλογο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Τρίτη 3 Μαΐου 2022.

Πηγή
ΚΥΠΕ