Με αποσπάσεις δημόσιων λειτουργών η στελέχωση της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ

Τετάρτη, 19/6/2024 - 14:50
Μαριλένα Ραουνά

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη ειδική συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα την πορεία προετοιμασιών για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026. Στην Κύπρο αναμένεται ότι θα φιλοξενηθούν 225 συναντήσεις και συνεδρία εκ των οποίων 15 αναμένεται να είναι άτυπα Συμβούλια Υπουργών. 

Οπως δήλωσε μετά τη συνεδρία η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά, οι προετοιμασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Η πραγματοποίηση ειδικής συνεδρίας, ανέφερε, είναι ενδεικτική του γεγονότος ότι για την Κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η επιτυχής ενάσκηση της προεδρίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. 

Η Προεδρία, είπε, συνιστά εθνική αποστολή και ως τέτοια απαιτεί ομαδικότητα, συντονισμό και σκληρή δουλειά γύρω από το κοινό μας όραμα, ενώ αποτελεί και μία τεράστια πρόκληση και ταυτόχρονα μία τεράστια ευκαιρία με πολλαπλά οφέλη ειδικά για τη χώρα μας, ένα ημικατεχόμενο κράτος μέλος. 

"Για αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η ενημέρωση και ουσιαστική εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών και κυρίως των μελών του υπουργικού συμβουλίου τα οποία έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν σε όλα τα επίπεδα", είπε. 

Ανέφερε ότι ο συντονισμός της Γραμματείας της κυπριακής προεδρίας και όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της δημοκρατίας είναι καθημερινός. Είπε ότι στο πλαίσιο της πρώτης αυτής ειδικής συνεδρίας παρουσίασε εκτενώς στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου την πορεία σχεδιασμού, υλοποίησης και προετοιμασιών για την ανάληψη της προεδρίας, που προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς με την ομάδα της Γραμματείας της κυπριακής προεδρίας και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία, καθώς και με τη μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

"Εργαζόμαστε στη βάση ενός πλάνου δραστηριοτήτων με στόχους δράσης και χρονοδιαγράμματα που παρακολουθούνται συνεχώς, ούτως ώστε με μεθοδικότητα και σοβαρότητα να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα" είπε προσθέτοντας ότι  σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και η εκπόνηση του προγράμματος τρίο προεδρίας μαζί με την Πολωνία και την Δανία και στο πλαίσιο αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναδείξει μία σειρά σημαντικών ζητημάτων όπως η κοινωνική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος με έμφαση στην εξωτερική διάσταση, η θαλάσσια ασφάλεια και η πράσινη μετάβαση καθώς και οι σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τις χώρες του Κόλπου. 

Ανέφερε ότι βρισκόμαστε στην αρχή μίας νέας κοινοβουλευτικής περιόδου συνεπώς αναμένουμε τον καθορισμό  των επίσημων πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ που θα πρέπει να αντικατοπτριστούν και στο πρόγραμμα του τρίο προεδρίας. 

Εχουμε επίσης, είπε, ολοκληρώσει την καταγραφή της ημερήσιας διάταξης δηλαδή των φακέλων που αναμένεται ότι θα διαχειριστούμε κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, που περιλαμβάνει περίπου 260 θέματα, περίπου 180 ομάδες και υποομάδες εργασίας που θα προεδρεύσουμε ενώ μέχρι την ανάληψη της προεδρίας ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί. 

Σημείωσε ότι το εξάμηνο πρόγραμμα κάθε προεδρίας συνδέεται άμεσα με το ευρύτερο πρόγραμμα της ΕΕ και ότι  ταυτόχρονα  κάθε κράτος μέλος κατά την προεδρία του αφήνει και το δικό του στίγμα. 

"Και αυτό θα πράξουμε και εμείς. Η διαβούλευση για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων θα είναι εντατική ευρεία και συμπεριληπτική και αναμένεται να ολοκληρωθεί λίγο πριν την ανάληψη της προεδρίας μας μέσα από μία σειρά συναντήσεων και διαβουλεύσεων με όλα τα Υπουργεία, Υφυπουργεία καθώς και με άλλους εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη", είπε. 

Η κ. Ραουνά ανέφερε ότι ενημέρωσε επίσης τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για τις πρακτικές διεργασίες που απαιτούνται για την οργάνωση και προετοιμασία και διαχείριση των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Κύπρο στο πλαίσιο της προεδρίας.

Συγκεκριμένα, είπε, αναμένεται να φιλοξενηθούν σε ολόκληρη την Κύπρο 225 συναντήσεις και συνεδρία εκ των οποίων 15 αναμένεται να είναι άτυπα Συμβούλια Υπουργών. Εχει επίσης ολοκληρωθεί και η χαρτογράφηση των αναγκών στελέχωσης με όλα τα Υπουργεία τόσο σε Κύπρο όσο και σε Βρυξέλλες και εντός των επόμενων ημερών θα υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. 

"Εξάλλου η προεδρία είναι οι άνθρωποι και η επιτυχία της κάθε προεδρίας είναι επιτυχία των πολλών και ποτέ του ενός. Η χώρα μας διαθέτει άρτιο ανθρώπινο δυναμικό μαζί εργαζόμαστε με απόλυτη προσήλωση και μεθοδικότητα, αξιοποιώντας όλη την εμπειρία που αποκομίσαμε αυτά τα 20 χρόνια πορείας μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση για μία φιλόδοξη και επιτυχή προεδρία του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εχουμε τις γνώσεις, την εμπειρία το όραμα και τον ενθουσιασμό ούτως ώστε μέσα από ομαδική μεθοδική και σκληρή δουλειά να έχουμε μία ακόμη πιο επιτυχημένα δεύτερη προεδρία", είπε. 

Απαντώντας σε ερώτηση για τη στελέχωση, η Υφυπουργός είπε ότι το μεγαλύτερο μέρος θα είναι αποσπάσεις δημόσιων λειτουργών, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες. "Θα υπάρχουν όπως και στην πρώτη προεδρία και άτομα εργοδοτημένα ορισμένου χρόνου και θα υπάρχουν και στο τελικό στάδιο liaison officers και stagiaires, οι οποίοι θα στηρίξουν την προεδρία", κατέληξε.

Πηγή
ΚΥΠΕ