Μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φάρμακα

Δευτέρα, 13/3/2023 - 21:14
Μικρογραφία

Στην ανάγκη η φαρμακευτική βιομηχανία και το κανονιστικό πλαίσιο στην ΕΕ να έχουν ως γνώμονα τον ασθενή αλλά και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας κατά τρόπο που να ωφελεί και ασθενείς και εταιρείες, αναφέρθηκε η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου σε εκδήλωση με θέμα την μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα φάρμακα και τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες» που πραγματοποιήθηκε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Αυστρίας στις Βρυξέλλες.

Η Επίτροπος Υγείας υπογράμμισε πως η πρόταση την οποία θα παρουσιάσει η Κομισιόν τις επόμενες εβδομάδες θα επικεντρώνεται στις ανάγκες των ασθενών και θα είναι φιλική προς τη βιομηχανία, και πως θα πρόκειται για μια «ισορροπημένη πρόταση η οποία δεν δημιουργεί νικητές και χαμένους, αλλά δημιουργεί έναν «ενάρετο κύκλο» μεταξύ της βιομηχανίας και των ασθενών.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου και τη ψηφιοποίηση των διαδικασιών, την ένταξη περιβαλλοντικών κριτηρίων στις διαδικασίες αδειοδότησης, την παροχή κινήτρων για τις εταιρίες να διασφαλίσουν πως τα φάρμακά τους θα είναι προσβάσιμα σε όλη την ΕΕ, καθώς και τη στήριξη της ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων που να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Η κ. Κυριακίδου τόνισε πως η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα φάρμακα είναι κάτι που χρειάζεται εδώ και χρόνια και αφορά προκλήσεις που χρονίζουν, και πως για να καταστεί δυνατή θα πρέπει τα κράτη μέλη και οι θεσμοί να δείξουν την ίδια αλληλεγγύη και συνεργασία που επέδειξαν την περίοδο της πανδημίας.

Όπως σημείωσε, η μεταρρύθμισης αποτελεί ευκαιρία «να μπουν οι ασθενείς στο επίκεντρο ενώ ταυτόχρονα να στηρίξουμε πλήρως μια καινοτόμα και παγκόσμια ανταγωνιστική βιομηχανία στην ΕΕ».

«Οι δύο αυτοί στόχοι πρέπει να προωθηθούν κατά τρόπο ισορροπημένο, και όχι ο ένας εις βάρος του άλλου» υπογράμμισε.

Επισημαίνοντας πως οι σημερινοί κανόνες δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές εποχές και πως χρειάζεται εκσυγχρονισμό, η κ. Κυριακίδου σημείωσε πως οι πολίτες, οι κοινωνίες και οι οικονομίες της ΕΕ «χρειάζονται ένα σύστημα το οποίο μπορεί να ακολουθεί την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και που μπορεί να διασφαλίσει τη συνεχή διαθεσιμότητα, πρόσβαση και οικονομική προσιτότητα των φαρμάκων».

Οι έξι κύριοι στόχοι της μεταρρύθμισης, εξήγησε η κ. Κυριακίδου, είναι να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα αλλά και καθιερωμένα φάρμακα όποτε τα χρειάζονται και όπου και να ζουν, καθώς σήμερα η εσωτερική αγορά είναι διασπασμένη και τα φάρμακα δεν φτάνουν σε όλους τους ασθενείς εγκαίρως.

Επίσης, να διασφαλιστεί η δυνατότητα της φαρμακοβιομηχανίας της ΕΕ να παραμείνει καινοτόμα και παγκόσμια ανταγωνιστική μέσω κινήτρων για την καινοτομία ειδικά όσον αφορά ανάγκες που δεν καλύπτονται, με επιπρόσθετη στήριξη σε όσους παραγωγούς φροντίζουν τα φάρμακά τους να είναι προσβάσιμα σε όλη την ΕΕ.

Τρίτον, να αντιμετωπιστούν θέματα ελλείψεων φαρμάκων, μέσω μεταξύ άλλων ισχυρότερων υποχρεώσεων για διαφάνεια όσον αφορά τα αποθέματα ώστε να αποδεύφονται οι ελλείψεις, μέσω μεταξύ άλλων ενισχυμένου ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Ακόμη, η προσθήκη κριτηρίων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και αξιολόγησης τυχόν περιβαλλοντικών κινδύνων στη διαδικασία έγκρισης φαρμάκων.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία εργαλείων κατά της μικροβιακής αντοχής, μέσω μέτρων για ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη σωστή χρήση των υπαρχόντων, ενώ μεταξύ των πιθανών προτάσεων που εξετάζονται βρίσκονται η δημιουργία μεταβιβάσιμων κουπονιών αποκλειστικότητας για νέα προϊόντα και μηχανισμοί που να διασφαλίζουν πρόσβαση σε αντιμικροβιακά ανεξαρτήτως των πωλήσεων.

Τέλος αναφέρθηκε στην απλοποίηση των κανόνων και τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου ώστε να καταστεί δυνατή η γρηγορότερη έγκριση νέων φαρμάκων και η καλύτερη χρήση των δεδομένων και των ψηφιακών δυνατοτήτων.

Πηγή
ΚΥΠΕ