Συνάντηση ΚΟΑ με Επιτροπή Δεοντολογίας

Τρίτη, 21/5/2024 - 10:12

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού συναντήθηκε στις 15 Μαΐου 2024 με την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού στα γραφεία του Οργανισμού.

Μετά από ανταλλαγή απόψεων έχει συμφωνηθεί όπως εξευρεθούν τρόποι για την άμεση ρύθμιση των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιες από τις Ομοσπονδίες. Ως εκ τούτου, τα πρωταθλήματα είναι έγκυρα.

Είναι κοινή προσπάθεια του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Επιτροπής Δεοντολογίας η διαφθορά στον αθλητισμό να ξεριζωθεί.