Πως θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την 25η Μαρτίου και την 1η Απριλίου