ΚΕ για Αββακούμ: Η Κυβέρνηση δε θα τοποθετηθεί για ζητήματα που διερευνώνται