Αυτοί παρακάθισαν στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αναστασιάδης στο Προεδρικό