Προσοχή, μικροβιολογικά επιμολυσμένο καλλυντικό στην αγορά